PŘIPRAVUJEME_8.1.2018: NOVOROČNÍ KONCERT - VEČER PRO VIOLU A KLAVÍR

PŘIPRAVUJEME_6.1.2018, 18.30: BOHNICKÁ RYBOVKA

PŘIPRAVUJEME_6.1.2018, 15.00: BETLÉMSKÁ HRA VÁNOČNÍ - divadlo Excelsior

PŘIPRAVUJEME_22.12.2017, 19.00: BAROKNÍ RORÁTE aneb Radostné Zpěvy Adventní

PŘIPRAVUJEME_8.12.2017: Adventní koncert Českých madrigalistů

8.11.2017: OBOROH

8.10.2017: SEFARDSKÉ PÍSNĚ - CUTHNA ANTIQUA

13.9.2017, 19.00: Eva Henychová - kostel sv. Vojtěcha

8.9.2017: JAUVAJS - irská tradiční hudba s folkovými prvky

18.8.2017: Letní nocturno - Na vlnách odvahy a dobrodružství

9.6.2017: Bohnická NOC KOSTELŮ

8.6.2017: VEČER NEJEN S GOSPELY

8.5.2017: Le Flambeau du Monde (Plamen světa) - MOTUS HARMONICUS

8.4.2017: EVA HENYCHOVÁ - reciál

8.3.2017: STABAT MATER - ENSEMBLE HILARIS

8.2.2017: NA HROMNICE O HODINU VÍCE - LUDUS MUSICUS

8.1.2017: NOVOROČNÍ KONCERT ČESKÝCH MADRIGALISTŮ

7.1.2017 18.30: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - J. J. Ryba

7.1.2017, 15.00: BETLÉMSKÁ HRA VÁNOČNÍ

8.12.2016: HUDBA ČASU ADVENTNÍHO - SoliDeo

27.11.2016: BAROKNÍ RORÁTE aneb RADOSTNÉ ZPĚVY ADVENTNÍ

8.11.2016: KLENOTY ČESKÉ DUCHOVNÍ HUDBY - MUSICA DOLCE VITA

8.10.2016: PETR LINHART - recitál

8.9.2016: BEATA VISCERA aneb OD CHORÁLU KE SPIRITUÁLU

29.8.2016: LETNÍ NOCTURNO - Noční koncert pro hoboj, zpěv a varhany

28. 6. 2016: ANDĚL HOUSLÍ - KONCERT VÁCLAVA NÁVRATA

10. 6. 2016: NOC KOSTELŮ v kostele sv. Petra a Pavla

8.6.2016: HOUSLE A FLÉTNA V HUDBĚ G.Ph. TELEMANNA - Ensemble Convertendo

27.5.2016: TenMen - koncert vokálního mužského souboru

8.5.25016: MÁJOVÝ ROMANTICKÝ KONCERT při svíčkách

8.4.2016: PÍSNĚ VELIKONONČNÍ A SVATODUŠNÍ - SLÁVEK KLECANDR

8.3.2016: STABAT MATER - postní koncert duchovní hudby

8.2.2016: HLAS A STRUNY - Gabriela Vermelho

3.1.2016 16.00: BETLÉMSKÁ HRA VÁNOČNÍ

3.1.2016 18.30: PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAZPÍVAT RYBOVKU

8.1.2016: NOVOROČNÍ KONCERT – vánoční motivy v barokní hudbě

8.12.2015: RORATE COELI - adventní koncert Českých madrigalistů

8.11.2015: BraAgas - středověká hudba z celé Evropy

8.10.2015: POCTA nejen JAKUBU JANU RYBOVI - Motus harmonicus

8.9.2015: THURI ENSEMBLE - ROMANTICKÝ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH

5.9.2015: POCTA JAKUBU JANU RYBOVI - KOSTEL SV. VOJTĚCHA

8.6.2015: ŽALOZPĚV - AKUSTICKÁ HUDBA Z VYSOČINY

8.5.2015: MÁJOVÝ ROMANTICKÝ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH

8.4.2015: ŽIDOVSKÉ HOUSLE ALEXANDRA SHONERTA

8.3.2015: POSTNÍ KONCERT - Responzoria J.D. Zelenka

8.2.2015: VARHANNÍ KONCERT

11.1.2015: RYBOVKA aneb PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAZPÍVAT!

8.1.2015: NOVOROČNÍ KONCERT ČESKÝCH MADRIGALISTŮ

4.1.2015: BETLÉMSKÁ HRA VÁNOČNÍ

8.12.2014: ADVENTNÍ KONCERT