Kulturní Osmičky je cyklus kulturních pořadů v kostele sv. Petra a Pavla v Praze 8.

Myšlenka pořádání pravidelných kulturních akcí v kostele sv. Petra a Pavla vznikla v roce 2008, kdy 30. května 2008 oslavil kostel sv. Petra a Pavla 850 let od svého vysvěcení.

Koncerty se konají od září 2008 vždy 8. dne v měsíci v 19.30 mimo letních prázdnin.

Vstupné je dobrovolné, doporučené 100,- Kč, vstup je bezbariérový. Kostel je v zimním období vytápěn.

Pořadatelem je Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, Praha 8. 

 

Koncerty dlouhodobě podporují  NADACE ŽIVOT UMĚLCEMINISTERSTVO KULTURY 

a  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8.