29.8.2016: LETNÍ NOCTURNO - Noční koncert pro hoboj, zpěv a varhany


ÚČINKUJÍ:


Ivana Veberová - zpěv
Na české operní scéně patří Ivana Veberová (nar. 1984) k nejzajímavějším pěvkyním.
Navzdory jejímu mládí je repertoár této českobudějovické rodačky, absolventky pražské konzervatoře ve třídě prof. Denygrové, impozantní. Rolí Mařenky ve Smetanově Prodané nevěstě debutovala v Divadle J. K. Tyla v Plzni, kde následně (2006) získala stálé angažmá. Tato její "erbovní" úloha ji provází i nadále. V hudebním nastudování Olivera Dohnányiho a v režii Jany Kališové další inscenace Prodané nevěsty právě s Ivanou Veberovou slavnostně otevírala novou divadelní budovu v Plzni a následně - "za excelentní pojetí ústřední role" získala její představitelka divadelní Cenu Thálie pro rok 2014 v kategorii opera. Sytý mladodramatický soprán Ivany Veberové výborně "sluší" také Dvořákově Rusalce, Smetanově Libuši či Janáčkově Její pastorkyni, ze světových oper Verdiho Desdemoně (Otello) i Aidě, Cileově Adrianě Lecouvreur, Pucciniho Liu (Turandot) i Tosce, Ponchielliho Giocondě nebo Mascagniho Santuzze (Sedlák kavalír). Ze slohově odlišných mozartovských rolí má pěvkyně na svém kontě také Hraběnku ve Figarově svatbě a Donnu Elvíru v Donu Giovannim. Vystoupila rovněž v rozličných úlohách ruského operního repertoáru (Marina a Xenie v Borisi Godunovovi, Jaroslavna v Knížeti Igorovi, Agnes Sorel v Panně orleánské).V rodných Českých Budějovicích se představila poprvé v roce 2013 v sérii představení koprodukční inscenace G. Pucciniho Tosca. Titulní role Verdiho Aidy (hudební nastudování Mario De Rose, režie Michal Lang) v podání Ivany Veberové slibuje opět mimořádný interpretační počin.


Veronika Hádková - hoboj
Hru na hoboj vystudovala na Pražské konzervatoři ve třídě prof. F. X. Thuriho. Ve studiích pak dále pokračovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlov, kde pod vedením prof. M. Košlera absolvovala obor sbormistrovství. Vystupuje v různých komorních souborech i sólově. Jako hobojistka spolupracuje a natáčí s řadou pražských sborů (Čeští Madrigalisté, VUS, Piccolo coro, Pueri Gaudentes atd.). Nahrávala též pro český rozhlas a televizi (např. Adventní koncerty atd.). Od roku 2012 je sbormistryní Českých madrigalistů.


Miroslav Pšenička - varhany
vynikající varhaník a improvizátor a neméně excelentní hudební pedagog, který po několik let vede  kursy pro chrámové varhaníky při Arcibiskupství pražském.
Miroslav Pšenička vystudoval Konzervatoř v Českých Budějovicích, obor chrámová hudba (varhany – J. Chaloupková, dirigování – P. Chromčák). Po absolutoriu pokračoval ve studiu varhan na Akademii múzických umění v Praze (J. Hora – varhany, J. Tůma – improvizace).Po skončení studia varhan absolvoval na Konzervatoři v Praze ještě obor trubka. Zúčastnil se řady mezinárodních varhanních soutěží a kurzů, pod vedením význačných zahraničních varhaníků (M. Sander, H. Lucke, G. Lohmann a další). Působil 10 let jako varhaník a sbormistr premonstrátského kláštera v Milevsku, učil na Konzervatořích v Českých Budějovicích a v Praze.  V letech 2002 až 2013 zastával funkci varhaníka a ředitele kůru v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni a byl zároveň pověřen metodickým vedením hudebníků plzeňské diecéze. V současné době je regenschorim v kostele sv. Antonína v Praze a vedoucím a vyučujícím kurzu pro varhaníky Arcidiecéze pražské. S nadšením komponuje liturgickou hudbu (např. hudbu k příležitosti svěcení katedrály sv. Bartoloměje v Plzni pro smíšený sbor, varhany, mužskou scholu, mužské sólo, žestě a bicí nástroje - 2006), hudbu pro varhany (variace na duchovní píseň „Kristus příklad pokory, „Pocta sv. Mikuláši - 2008) i žesťové nástroje (Letory - čtyřvětá skladba pro žesťový sextet a bicí nástroje - 2007, Dialogy pro 2 trubky a varhany - 2008) atd. Často koncertuje doma i v zahraničí a spolupracuje s mnoha instrumentalisty a zpěváky.PROGRAM: 
Anton Bruckner (1824-1896) – Postlude

Miroslav Pšenička (1974) – Sonata pro hoboj a varhany

Antonín Dvořák (1841-1904) – Biblické písně (výběr)

Volná improvizace pro hoboj a varhany

Cesar Franck (1822-1890) – Ave Maria
                                           – Panis Angelicus

Johannes Brahms (1833-1897) -  chorální předehry
                                                            - Schmücke dich, o liebe Seele
                                                            - Herzlich tut mich verlangen

Miroslav Pšenička (1974) – Chvalozpěvy
                                                 - Te Deum
                                                 - Sanctus
                                                  - Aleluja