8.2.2017: NA HROMNICE O HODINU VÍCE - LUDUS MUSICUS

Pozvánka .jpg    Pozvánka.pdf


HROMNICE je označení svátku slaveného 2. února, kterému v křesťanství odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu. V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara - naši předci hovořili na Hromnice o takové první vlaštovce jarního počasí.   
K Hromnicím se v českém prostředí váže nejvíce pranostik, kolem čtyřiceti. Nejznámější pranostikou je "Na Hromnice o hodinu více".  Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem jak napovídá jeho název. Na Hromice se také světily svíčky – tzv. hromničky.  
Odkud se vzal tento zvyk? Svátek připomíná událost z evangelií, kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“. Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11. století: v tento den světily svíčky „hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů, často i z domácností.

BETLÉMY se v Českých zemích staví od roku hromniční, postní, tříkrálový.
Betlémy mají v Čechách již 455 letou tradici – první jesličky postavili jezuité v roce 1562 v Klementinu. Historie stavění jesliček je velmi zajímavá a není moc známé, že Betlém provázel celý církevní rok, pouze se měnily „osoby a obsazení“.  Byl betlém tříkrálovÝ, hromniční, postní….
Během koncertu bude také vystaveno několik HROMNIČNÍCH BETLÉMŮ.  Nenechte si ujít, jedná se o unikát, které nejsou až tak často k vidění.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NA HROMNICE O HODINU VÍCE

aneb NA HROMNICE MUSÍ SKŘIVAN VRZNOUT I KDYBY MĚL ZMRZNOUT


TAK,TAK, VÁNOČNÍ SLAVNOSTI ,SKONÁVEJME,SKONÁVEJME, VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI UVÍTEJME,UVÍTEJME.


Období "Pohodí" trvá od 2.ledna do 2. února. Hlavní témata:

Klanění Tří králů
Konec koledy
Svatá rodina
Nejsvětější jméno Ježíš
Zasnoubení Bl.Marie Panny
Očišťování Marie Panny
Uvedení Páně do chrámu

Autoři:
Adam Václav Michna z Otradovic
Tarquino Merula
Bohuslav Matěj Černohorský
Thomas Ravenscroft
Giovanni Antonio Rigatti
Leoš Janáček a další

ÚČINKUJE vokálně-instrumentální soubor LUDUS MUSICUS
Beata Altior: soprán, housle
Josefina Wichsova: alt, viola
Vincens Novotný: tenor
Jiří Uherek: bas
Ondřej Michal: violloncello
Ondřej Kulhavý:  recitace, bas
František Běhounek: umělecký vedoucí,barokní kytara

Vokálně instrumentální soubor Ludus musicus se věnuje interpretaci vážné hudby a realizaci jevištních hudebních děl. Tvoří jej jak studenti, studentky a absolventi hudebních škol, tak i již zkušení zpěváci a instrumentalisté. Dramaturgie se zaměřuje na díla středověká, renesanční, barokní. Velkou pozornost věnuje soubor i českým autorům – Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Jakub Jan Ryba aj. Má i několik zcela ojedinělých programů, např. hudba antická, hudba čínská. Pro jednotlivá historická období používá kopií dobových nástrojů, kostýmů a odpovídající mobiliář. Při přípravě programů soubor čerpá z rozličných autentických pramenů a spolupracuje s řadou odborníků specializovaných na jednotlivá témata. Repertoár tvoří díla známá i zřídka uváděná, která se váží jak k liturgickému cyklu, tak i k světskému roku.
Soubor Ludus musicus pravidelně vystupuje na hudebních festivalech a koncertních pódiích po celé České republice a účinkuje při nejrůznějších příležitostech v zahraničí. V poslední době je často zván do Francie a Německa. (zdroj: www.ludusmusicus.cz )