PŘIPRAVUJEME - 8.10.2017 - SEFARDSKÉ PÍSNĚ - CUTHNA ANTIQUA

Událost na faceboku


SEFARDSKÉ PÍSNĚ - Středověké písně španělských židů


Účinkuje soubor staré hudby CUTHNA ANTOIQUAProgram bude upřesněn. 


Soubor je projektem hudebníků majících vztah ke staré hudbě a její původní interpretaci na dobové nástroje. Vznikl z potřeby provozovat instrumentální starou hudbu jak sólově, tak také jako doprovod vokálních interpretů.


Soubor Cuthna Antiqua je instrumentálním tělesem staré hudby, které se zabývá historicky věrnou interpretací hudby období renesance, ale zejména baroka. Její repertoár tvoří díla českých i evropských autorů. Soubor je velmi flexibilní a je schopen hrát v různých obsazeních, a také k různým příležitostem. Kromě sólového recitálu staré hudby je schopen doprovodit vokální inteprety nebo instrumentální sólisty a také hudebně podbarvit různé slavnostní příležitosti, jakými jsou např. svatební obřady, vernisáže nebo jiné společenské akce včetně slavnostních večeří či rautů, pro něž barok vytvořil specifický styl, zvaný musica ad tabulam - hudba u stolu.


Soubor Cuthna Antiqua je instrumentálním tělesem staré hudby, které se zabývá historicky věrnou interpretací hudby období pozdní renesance a baroka.

Původní dobová hra vyžaduje původní techniku hry a tím pádem i konstrukčně původní typy nástrojů. Cuthna Antiqua má k dispozici kromě tradičních nástrojů, jakými jsou housle, také například vzácnou violu d’amour nebo loutnu. 
 

Repertoár tvoří díla známých i méně známých, avšak neméně kvalitních českých i evropských autorů. Sekce gregoriánského chorálu tvořená mužskými členy souboru provozuje tento latinský zpěv pro speciální příležitosti, zejména v chrámových prostorech.
 

Soubor je velmi flexibilní a je schopen hrát v různých obsazeních, od hry jednoho sólisty nebo duetu, až po plnozvučné konsortní obsazení se sólovým zpěvem.
 ÚČINKUJÍ:


JAKUB MICHL - umělecký vedoucí, viola da gamba
Jakub Michl poprvé s Cuthnou vystoupil jako host v září 2013 a o rok později přebírá umělecké otěže souboru. Jeho příchodem soubor získává nejen excelentního sólistu na sopránovou a basovou violu da gamba, ale zejména také tolik potřebné odborné vedení. Zkoušky vede vlastně jako takový teoreticko - praktický výukový seminář. Vede také ve hře na violu da gamba Jiřího Arneta a Anežku Novákovou.
Vystudoval violonce...llo na Pražské konzervatoři u Tomáše Strašila a hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Violu da gamba studoval u Petra Wagnera, Michaela Brüssinga a po absolutoriu na konzervatoři u Alison Crum na Trinity College of Music v Londýně. V současnosti pokračuje v dálkovém studiu u Vittoria Ghielmiho na Mozarteu v Salzburgu. V řadě kurzů staré hudby absolvoval mistrovské třídy s Jordi Savallem, Wielandem Kuijkenem, Hille Perl aj. Mimo koncertní činnost se věnuje výzkumu hudební kultury v Čechách 17.-19. století na Akademii věd ČR (Kabinet hudební historie), stejně jako výuce hry na violu da gamba, kterou vyučuje v Praze, v Kolíně a mezi lety 2011-2013 též v Cambridge.


MICHAELA ŠUSTROVÁ - housle


BOHUSLAVA NAJBRTOVÁ - spinet


ŠÁRKA KOTRBOVÁ - viola da mano


JIŘÍ ARNET - loutna, viola da gamba, management souboru
Poté co se za účelem zaujetí opačného pohlaví v krvi, potu a mozolech naučil hrát na kytaru se Jiří Arnet na vrhá na hru klasické hudby a velmi brzy inklinuje k hudbě staré. Po různorodé hudební praxi coby sborista, sbormistr a varhaník se v roce 1997 rozhoduje pro hru na loutnu a učí se u Rudolfa Měřinského. Výuku dále absolvuje u Sigrun Richter ve Frankfurtu nad Mohanem a na interpretačních kurzech s Lindou Sayce a Brian...em Wrightem.  V roce 1998 se stává členem kutnohorského Collegia Propria manželů Lukačinových, později zaniklého.  Během práce na pozici vedoucího informačního centra v Kutné Hoře - Sedlci vystupuje během kostýmovaných nočních prohlídek a vejde ve známost coby mnich s loutnou. Současně hostuje spolu s kutnohorským vokálním souborem Cantica. To vše vede k tomu, že v roce 2012 zakládá soubor Cuthna Antiqua. V témže roce se úspěšně pokusí postavit barokní kytaru a stává se v roce 2013 studentem houslařské školy v Chebu, kde studuje stavbu historických nástrojů. Zabývá se studiem české loutnové hudby, objevil několik konkordantních skladeb  loutnisty J.A. Losyho. Zveřejňuje aktualizovaný seznam loutnových tabulatur na území ČR, poprvé od seznamu v dizertaci Dr. Tichoty ze 70. let. Seznam a zejména prověření stavu privatizovaných lobkovických sbírek pomáhá britskému muzikologovi Johnu Griffithovi objevit rpo jeho studii nejstarší tisk Jacquese Gallota a také se vyjasňuje, že dříve postrádané některé svazky lobkovické sbírky jsou na světě. Jeho zveřejněná studie o českém loutnistovi a nestoru moderní české loutnové hudby MUDr. Emilu Voglovi pomáhá identifikovat brněnskému historikovi Pavlu Slezákovi dosud anonymního lékaře, který léčil české děti v koncentračních táborech. V roce 2013 se začíná učit u Jakuba Michla na violu da gamba. Připravuje kompletní edici české loutnové hudby.