Vychází šestý kalendář s historickými fotografiemi Bohnic, Čimic a Troje

 

Letos jsme už pošesté vybíraly z historických fotografií obrázky tak, aby ukazovaly jedno téma po celých 12 měsíců. Je to čím dál obtížnější, nakonec jsme vybraly téma sakrálních staveb v okolí bohnické farnosti.  V kalendáři najdete například zatím nepublikované fotografie kostela sv. Petra a Pavla i nemocničního kostela sv. Václava.  Podíváme se také  do Troje – od pana Františka Malého  z trojské Nadace Quido Schwanka jsme získaly naprosto unikátní fotografie kaple sv. Kláry.

Bohnická farnost byla obnovena v roce 1738. K ní byly připojeny i obce Přední Ovenec (dnes Bubeneč), Zadní Ovenec (dnes Troja), Podhoří, Podbaba a Lysolaje. S Bohnicemi jsou po staletí spjatí i obyvatelé Sedlce. Oba břehy spojoval přívoz, mnozí obyvatelé měli své blízké pochované na bohnickém hřbitově. Původně románský kostel sv. Petra a Pavla byl do současné podoby přestavěn v roce 1805. V interiéru proběhly významnější úpravy v polovině 20. století pod vedením manželů Kotrbových. V současné době postupně dochází k restaurování mobiliáře kostela.   V březnu se zastavíme u křížku, který se nachází jižně od kostelíku. Byl postaven po 1. světové válce na památku padlým bojovníkům a věnovala jej farnost Bohnice. Samotný litinový kříž je však daleko starší. V roce 2014 byl kříž vandaly poničen, v roce 2015 se dočkal opravy.

Věž kostela sv. Václava se novodobou siluetou Bohnic  stala v roce 1916. Tehdy byla na vrchol 55 m vysoké věže umístěna kopule obklopená čtyřmi kamennými vázami, sanktusová věžička a kříž. K vysvěcení kostela došlo až v roce 1919 světícím biskupem pražským ThDr. Janem Sedlákem.  Samostatnou duchovní správou byl pověřen P. Otakar Hruška. V jeho osobě ústav získal také písmáka i sběratele umění. Interiéru kostela vévodil třídílný oltářní obraz‚ prof. Jaroslava Obrovského znázorňující sv. Václava na koni, sv. Cyrila a sv. Metoděje. V 50. letech přestal kostel sloužit svému účelu a mobiliář byl rozvezen do několika kostelů. Obraz sv. Václava se považoval za ztracený, v roce 2018 byl šťastnou náhodou objeven v kostele sv. Jana Nepomuckého v Ohařích. Západně od areálu léčebny bylo již od počátku počítáno i se hřbitovem, jelikož ústav měl povinnost postarat se o pohřeb osamělých a nemajetných ošetřovanců. Vlastní pohřebiště tak mohlo výrazně snížit náklady na tuto sociální službu. Areál byl připraven za 8 měsíců a hřbitovní kaple byla vysvěcena v září 1909. Později zde byli do země uloženi i chovanci tridentského ústavu pro choromyslné, kteří byli do Bohnic přesunuti před postupující válečnou frontou.  Pro vysvětlení těchto událostí byly do zdí u vchodu do kaple umístěny dvě desky z kararského mramoru s nápisem v italštině a češtině. Pod deskami se nacházela schránka se zemí italského území. Slavnostní obřad posvěcení proběhl za přítomnosti italského velvyslance 16. října 1932. Hřbitov přestal fungovat v roce 1951.

Sedlecká kaple Nejsvětější Trojice byla postavena v roce 1725 na náklad majitele sedleckého dvora a měšťana Starého Města pražského Františka Josefa Masera a jeho manželky Terezie. Dříve se autorství přisuzovalo slavnému  K. I. Dientzenhoferovi, v poslední době se uvažuje o jeho žáku Tomáši Haffeneckerovi. Je postavena na křížovém půdorysu s charakteristickými silnými, zakřivenými stěnami. Nad průčelím je umístěna zvonice, kaple je kryta mansardovou střechou.

V září zavítáme do Čimic, kde stranou městského ruchu stojí kaplička sv. Jana Nepomuckého. Pochází z 2. Poloviny 18. století, a původně stávala v horní části obecní návsi – jak zachycuje fotografie z 50. let 20. století. V pozadí je vidět i původní statek čp. 4, nad ním je vidět i zastávka autobusu. Starší záběr ukazuje kapličku v roce 1924. Při stavebních úpravách návsi, resp. při úplné změně místní dispozice  spojené se zbořením téměř veškeré zástavby v druhé polovině 80. let byla kaple zbořena. Iniciativou místních ale byla nakonec jako volná replika postavena asi o 50 metrů níže, tentokrát už bez zvonu. Čimice patřily původně k prosecké farnosti, v roce 1870 byly připojeny k Bohnicím.

Kaple sv. Kláry byla postavena před rokem 1685, současně s Trojským zámkem, s ním také bývala propojena schodištěm. Po požáru v roce 1924 dostala novou střechu se sanktusovou věžičkou. Vinice kolem kaple byla obnovena po roce 1952. Dnes je kaple i vinice součástí Botanické zahrady Praha. V západní stráni pod kopcem je skryta pozdně klasicistní  kaplička sv. Václava, kterou nechali v r. 1865 vystavět manželé Vrzákovi, tehdejší majitelé Lysolají. Pověst říká, že kaple patří sv. Václavovi proto, že jeho syn byl těžce nemocný, jeho rodina se modlila ke svatému Václavovi, patronu české země, a on se uzdravil. Cesta k dnešní podobě kaple byla opravdu trnitá – po druhé světové válce kaplička chátrala a nebyl nikdo, kdo by tento stav chtěl zastavit či dokonce změnit. Až v roce 1994 vznikla místní iniciativa „Společnost pro obnovu kaple sv. Václava a zvelebení kaple sv. Kláry v Praze-Troji“ a díky její péči mohla být v roce 1996 znovu vysvěcena a předána i s upraveným okolím zpět do užívání široké veřejnosti.

 

Kde je kalendář k dostání?

 

 • VINOTÉKA U TOMÁŠE, V Nových Bohnicích 25/230, Praha 8-Bohnice  
  pondělí – pátek od 15.00 do 19.30, popř. po domluvě, tel. 777 108 838
 • KAVÁRNA V. KOLONA, areál PN Bohnice, Divadlo Za plotem Ústavní 91, Praha 8
  pondělí – neděle 12.00 – 18.00  
 • ÚTULNÝ KRÁMEK, Lublinská 577/13, 181 00 PRAHA 8, tel. 603 356 123, 777 310 908, 
  pondělí – pátek 10.00 – 18.00, sobota 09.00 – 12.00 
 • Pivní bar Chmeloun, Čimická 218/189, Praha 8, po–ne 16.00-21.00 
 • Po domluvě: Renáta Molová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 602 514 314 

 

Jednotlivé akce:

           Čtvrtek 30. listopadu – Čimice –  16-19 hodin (u stejnojmenné zastávky autobusu)
           Pátek 1. prosince 16-19 hodin – Obchodní centrum Krakov

 

Dobrovolný příspěvek použijeme na tisk dalšího kalendáře v roce 2025.  Doporučená výše příspěvku je od 189 Kč.

 

Renáta Molová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Blanka Rošická
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Děkujeme Městské části Praha 8 za finanční podporu, bez které by se vydání kalendáře nemohlo uskutečnit v takovém rozsahu.