Již počtvrté vás srdečně zveme na:

NOČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH aneb VESELÉ I SMUTNĚJŠÍ ROZHOVORY HOUSLÍ S CEMBALEM NA BAROKNÍ NOTU a nejen to

v sobotu 1. ZÁŘÍ OD 21:00 hodin

Zazní skladby od autorů N. Matteis, A. Corelli, G.F. Händel, G.P. Cima, T.G. Albinoni, H. Purcell, J.J. Froberger, D. Scarlatti, Jean-Férry Rebel, J.M. Leclair, B. Montalbano a možná i něco navíc

ÚČINKUJÍ:

Jiří Sycha - housle

Filip Dvořák - cembalo

Jiří Sycha

pochází ze Zlína, studoval na Církevní konzervatoři v Kroměříži, kde obdržel všestranné hudební vzdělání. Jako houslista získal ocenění na několika soutěžích v komorní i sólové hře, věnoval se však také kompozici a dirigování.

Po absolutoriu (2003) odešel studovat poučenou interpretaci staré hudby a hru na barokní housle na Institut pro starou hudbu v Trossingenu (Německo). V zahraničí spolupracoval s řadou inspirativních osobností, které jej vedly ke stylovému pojetí hudby různých hudebních epoch, především však baroka a klasicismu. Roku 2006 svá studia s vyznamenáním dokončil a usadil se v Táboře, kde svého času vyučuje na ZUŠ Oskara Nedbala hru na housle.

Mimoto se věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí. V lednu 2008 se ujal dirigování Komorního orchestru Bolech Města Tábor.

Filip Dvořák

vystudoval klavír na Konzervatoři Brno. V následujícím období jeho zájem směřoval ke studiu cembalové hry a autentické interpretace staré hudby na Hudební fakultě AMU ve třídě prof. G. L. Mrázkové a generálbasu pod vedením Václava Lukse. Je zakladatelem barokního souboru Hipocondria ensemble. Spolupracuje s mnoha soubory staré hudby. Je členem „jazzbarokní“ formace Transitus Irregularis.

Intenzivně se rovněž zabývá stavbou cembal v cembalářské dílně F. Vyhnálka

Noční koncert při svíčkách