Začátkem června Prahu postihla ničivá povodeň. Ulice už nejsou zablácené, to ale neznamená, že jsou všechny škody odstraněné. Jenom nejsou na první pohled vidět. Možností pomoci je spousta. Pokud byste chtěli spojit příjemné s užitečným, přijměte pozvání na  benefiční koncert.

Benefiční koncert se uskuteční v neděli 15. září 2013 od 19 hodin večer  v unikátním prostředí secesního kostela sv. Vojtěcha v Praze 8 - Libni.

Stavba kostela sv. Vojtěcha byla dokončena na jaře 1905 jako provizorium, které mělo sloužit 6 let, slouží však dodnes. Je to velmi hodnotná secesní architektura, v roce 1987 byla prohlášena kulturní památkou a patří mezi nejpůsobivější raně secesní stavby v ČR.

Účast přislíbila česko-africká vokální skupina NSANGO MALAMU. Nsango Malamu hraje africkou hudbu z Konga a Angoly. Zpívá duchovní i tradiční folklorní písně v afrických jazycích lingala, kikongo a v některých písních jazykem swahili. Členové skupiny hlavně zpívají, v některých písních se doprovázejí na djembe a perkuse. Pro mnohé netradiční hudbou Konga a Angoly se snaží otevřít širokému spektru posluchačů nové obzory do světa africké hudby a zpřístupnit Afriku takovou jaká je.

Ukázku si můžete poslechnout v odkazu.

Výtěžek z koncertu bude předán občanskému sdružení Agentura pro neslyšící na odstranění následků povodní. Bude použit na obnovu kanceláře a tím pádem i služeb Agentury v plné míře.

Nsango malamu znamená v jazyce lingala „dobrá zpráva“ neboli evangelium. Doufáme, že dobrou zprávou pro Agenturu pro neslyšící bude i výsledek benefičního koncertu.

Záštitu nad koncertem převzala místostarostka Prahy 8 Mgr. Vladimíra Ludková.

Těšíme se na viděnou!