účinkují Čeští madrigalisté

Filip Dvořák - cembalo

Anežka Beščecová - flétna

diriguje Veronika Hádková

PROGRAM:

Jan Josef Božan (1644-1716): Slavíček rájský - Blíží se k nám doba smilování

Staročeské roráty (České adventní zpěvy 16. stol.)

Benešovský kancionál (1575): Poslán jest od Boha anděl

JanTraján Turnovský (1550-cca1606): Všichni věrní křesťané

Henry Purcell (1659-1695):Ground pro cembalo

Adam V. Michna z Otradovic (1600-1676): 

Dvě písně adventní: Hle přijde Pán, Rosu dejte ó nebesa

Johann Sebastian Bach (1685-1750): 

Siciliane ze Sonáty Es dur pro flétnu a cembalo

Johann Pachelbel (1653-1706): Magnificat

František Xaver Thuri (*1939): Sonata D dur pro flétnu a cembalo 

(Adagio-Andante-affettuoso)

Zoltán Kodály (1882-1967): Veni,veni Emanuel

Georg Philipp Telemann (1681-1767): 

Missa sopra „Ein Kindelein so löbelich“ ( Kyrie – Gloria )

Vokální soubor ČĚŠTÍ MADRIGALISTÉ byl založen v roce 1929 s původním názvem Pražské pěvecké sdružení. V roce 1935 obdržel soubor čestný titul Litterati cantores Universitatis Carolinae Pragensis, v překladu Učení pěvci pražské University Karlovy. Zakladalelem souboru a jeho prvním uměleckým vedoucím byl dirigent a skladatel Bohumil Špidra, který soubor vedl až do své smrti v roce 1964. V tomto roce převzal vedení souboru prof. Stanislav Štipl. Ve svém programu navázal na nejcennější tradici souboru, tj. na interpretaci české vokální hudby. Vedle toho soubor studoval i uváděl evropskou renesanční hudbu (madrigaly, moteta), Bachovy chorály a kantáty či starou slovanskou a ruskou vokální hudbu. V roce 1984 se stal dirigentem a uměleckým vedoucím Českých madrigalistů profesor pražské konzervatoře František Xaver Thuri. V jeho osobnosti získal soubor citlivého sbormistra, poučeného v oblasti staré hudby, hobojistu, cembalistu, varhaníka a, jak je často nazýván, "posledního žijícího barokního skladatele v Čechách". V roce 2012 převzala vedení souboru profesionální hobojistka a dirigentka Veronika Hádková. Soubor Českých madrigalistů spolupracuje na svých koncertech s předními českými instrumentalisty, s rozhlasem a televizí a uskutečnil rovněž řadu zahraničních zájezdů. V roce 1991 natočili Čeští madrigalisté ve spolupráci s Pražským komorním orchestrem svoje první CD - Českou vánoční mši Jana Evangelisty Kypty a do dnešního dne dalších devět: Pocta sv. Janu Nepomuckému, Duchovní skladby Bohuslava Matěje Černohorského, Zpěvy literátských bratrstev, Poklady vánoční hudby, Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby, Stabat Mater, Vánoční koncert, Poslední Mistr barokní Prahy a  Missa barokiana. 

Veronika Hádková 

Hru na hoboj vystudovala na pražské konzervatoři ve třídě prof. F. X. Thuriho. Ve studiích pak dále pokračovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde pod vedením prof. M. Košlera absolvovala obor sbormistrovství. Vystupuje v různých komorních souborech i sólově. Jako hobojistka spolupracuje a natáčí s řadou pražských sborů (Čeští Madrigalisté, VUS, Piccolo coro, Pueri Gaudentes atd.). Nahrávala též pro český rozhlas a televizi (např. Adventní koncerty atd.). Od roku 2012 je sbormistryní Českých madrigalistů.

Filip Dvořák

vystudoval klavír na Konzervatoři Brno. V následujícím období jeho zájem směřoval ke studiu cembalové hry a autentické interpretace staré hudby na Hudební fakultě AMU ve třídě prof. G. L. Mrázkové a generálbasu pod vedením Václava Lukse. Je zakladatelem barokního souboru Hipocondria ensemble. Spolupracuje s mnoha soubory staré hudby. Je členem „jazz-barokní“ formace Transitus Irregularis. Intenzivně se rovněž zabývá stavbou cembal v cembalářské dílně F. Vyhnálka.

Anežka Beščecová

se věnuje hudbě již od předškolního věku. Začala zpívat v dětském sboru a dále se věnovala hře na zobcovou flétnu, housle a klavír. Hru na příčnou flétnu začala studovat v osmi letech u Jany Novákové a pod jejím vedením pokračovala i na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením (od roku 1999). V septimě se stal jejím profesorem Doc. Václav Kunt. Po zakončení studia maturitou přešla na Konzervatoř Jaroslava Ježka k Mariu Messanymu do druhého ročníku. Po složení druhé maturitní zkoušky přestoupila na Pražskou konzervatoř, kde pokračovala v pátém a šestém ročníku u Mgr. Lukáše Herinka. Konzervatoř ukončila v roce 2012 absolutoriem s titulem DiS. Během studií se zúčastnila interpretačních kurzů v Rožnově pod Radhoštěm (Clara Nováková) a Česko - Amerických kurzů Ameropa (Robert Stallman). Dále také Soutěžní přehlídky konzervatoří ČR v Ostravě (2009), kde obdržela druhé místo a Mezinárodní soutěže dřevěných dechových nástrojů ve Wroclawi (Polsko - 2010), kde získala čestné uznání. V současné době působí na ZUŠ Olešská jako učitelka příčných a zobcových fléten a aktivně koncertuje po celé ČR.

8.12.2013 ADVENTNÍ KONCERT ČESKÝCH MADRIGALISTŮ