KATALIN ERTSEY - loutna a theorba

Pochází z východomaďarského Debrecenu, kde se hřena loutnu začala věnovat ve svých dvanácti letech pod vedením Adama Bálinta. Po ukončení studia biologie na debrecínské univerzitě byla přijata na Royal College of Music v Londýně, kde vystudovala hru na renesanční loutnu a theorbu ve třídě Jakoba Lindberga. Své umění dále zdokonalovala u Lyndy Sayce, hlavní loutnistky souboru The King’s Consort. Jako hráčka na theorbu se Katalin Ertsey zúčastnila projektů jako Monteverdiho Mariánské nešpory (Brandenburg Baroque Soloists), Rebelovy Les élémens (Linden Baroque Orchestra), Händelovo Vzkříšení (London Handel Festival), Monteverdiho Korunovace Poppey (Benjamin Britten International Opera School) nebo turné po Velké Británii se souborem Zadok Baroque. Coby loutnistka se představila na sólových recitálech a koncertech loutnových písní v londýnské National Gallery, Dulwich Picture Gallery, Victoria & Albert Museum, Shakespeare’s Globe Theatre Education Centre, London City Showcase Festival, dále ve švédském Nyköpingu nebo francouzském Chateau Palayson. Katalin Ertsey je zakládající členkou souboru Tesoro Antico. 

LUCIE ROZSNYÓ - zpěv 

Vystudovala operní zpěv na JAMU v Brně (A. Barová). Absolvovala studijní stáže na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni (C. Visca), na Anton Bruckner Privatuniverzität v Linci (K. Beranová) a pracovní stáž na ZHdK v Curychu. Jako stipendistka se zúčastnila mnoha mezinárodních kurzů (L. Spitzer, R. Hanssmann, P. Olech, K. Beranová, P. Rozario, J. Hassler, C. Pelon, M. Ch. Kiehr, D. York, E. Tubb). Na mezinárodní pěvecké soutěži Leoše Janáčka získala 1. cenu a také ocenění za nejlepší interpretaci české soudobé skladby. Další ocenění získala na Internationale Sommerakademie Prag – Wien - Budapest za nejlepší interpretaci díla L. Janáčka. 

V roce 2012 obdržela 1. cenu ABA Music Award (Austria Barock Akademie Gmunden, R. Dubrovsky).

Jako sólistka hostovala v Národním divadle v Brně, Praze a Bratislavě. Věnuje se koncertní činnosti v České republice i v zahraničí a vystupuje na četných hudebních festivalech (Pražské jaro, Moravský podzim, Forfest,Janáčkův máj aj.). Podílí se na nahrávání CD a natáčí  pro rozhlas i televizi. Kromě interpretace barokní hudby (Ensemble Fiorello, Musica Florea, Ensemble Inégal, Hoffmusici) se věnuje také hudbě 20. a 21. století (ISHA trio).

Program:      

J. Dowland (1563-1626):     

Praeludium     

Came away, come, sweet love!  

The first booke of songes or ayres 

I saw my lady weep'  Song for his Elizabethan Patrons

Orlando Sleepeth, P61

Mrs. Winter’s Jump, P55

Fancyes, Dreams and Spirits

Étienne Moulinié (1599-1676):

Enfin la beauté que j'adore    

Le Sort Me Fait Souffrir   

 Air de cour

Nicolas Vallet (1583-1642):

Two Preludes  

Pavanne de Spagne    

M. Lambert (1610-1696):

Vos mepris     

Air de cour

J. H. Kapsperger (1580 –1651):

Arpeggiata     

J. B. Drouard de Bousset (1662 – 1725):

Pourquoy doux Rossignol   

Air de cour

J. H. Kapsperger (1580 –1651):

Toccata No9     

H. Purcell (1596 – 1695):

Since one poor view, Z 416 (1681)  

She loves and she confesses too, Z.413 (168 )

A. Piccinini (1566 –1638):

Toccata VI

B. Strozzi (1619-1677):

Amor dormiglione

A. Piccinini (1566 –1638):

Corrente II.     

G. Caccini (1551 –1618):

Belle Rose porporine

Amarilli mia bella   

Le nuove musiche

J. H. Kapsperger (1580 –1651):

Capona     

Claudio Monteverdi (1567-1643):

Quel sguardo sdegnosetto, SV 247 + 247:1