Zazní  kantáty J.Ch. Pepushe a G.F. Händela a sonáty pro zobcovou flétnu a basso continuo autorů  B. Marcella a F. Manciniho.

účinkuje soubor Musica Apollonica:

Veronika Váchová - soprán

Lucie Nováková - cembalo

Matyáš Houf - barokní zobcová flétna

Petr Budín - barokní fagot

Soubor MUSICA APOLLONICA se zaměřuje na hudbu období baroka a klasicismu. Jeho členy jsou absolventi středních a vysokých škol hudebního zaměření a hudební profesionálové. Soubor vznikl v roce 2007 a má v repertoáru skladby českých i světových mistrů. Jeho členové se pravidelně účastní mistrovských kursů, kde si zdokonalují techniku hry i specifika interpretace hudby jednotlivých slohů. Soubor pořádá koncerty v plném obsazení a také komorní koncerty, kde vystupují jen někteří členové.

 

VERONIKA VÁCHOVÁ  vystudovala operní zpěv na Konzervatoři Pardubice ve třídě prof. Daniely Šimůnkové-Štěpánové a v současné době studuje u profesora pražské konzervatoře Jiřího Kotouče. Přestože se hudbě věnuje od dětství, studium na konzervatoři zahájila až po ukončení francouzského gymnázia a studia diplomacie na VŠE. Kromě zpěvu hraje také na klavír a příčnou flétnu. Absolvovala  pěvecké mistrovské kursy zaměřené na Mozartovskou interpretaci u Toma Krause a mistrovské kursy barokní interpretace u Nicky Kennedy, Stéphanie Révidat a Jéroma Corréase, Julie Hassler, Joela Frederiksena, Maria van Alteny a Petera Kooje. Navštěvovala také kursy belcanta u Antonia Carangela. Během studií vystupovala se symfonickým orchestrem pardubické konzervatoře a působila v operním studiu Konzervatoře Pardubice, kde ztvárnila roli matky v Humperdinckově opeře Hansel and Gretel. V současné době vystupuje sólově s různými sbory a komorními soubory a od září 2009 působí externě ve sboru Státní opery Praha.

 

MATYÁŠ HOUF studuje zobcovou flétnu u Jakuba Kydlíčka, Petra Budína a Gabriely Krčkové.  Dále začal studovat hru na trubku u Zdeňka Šedivého. V roce 2012 získal 1. cenu v celostátním kole národní soutěže uměleckých škol. Koncertoval s Musicou Bohemicou (J.S.Bach - Braniborský koncert č.4) pod vedením Jaroslava Krčka, s Musicou Vivou (lidový repertoár) a s Talichovou komorní filharmonií.  Absolvoval kurzy u Petra Zejfarta (Itálie), dále na Letní škole staré hudby ve Valticích u Gábora Prehoffera (Rakousko), u Marka Špeliny a hrál v barokním orchestru pod vedením Marka Štryncla. Dále v Prachaticích u Carin van Heerden (Rakousko) a u Ilony Veselovské. Jeho hlavním zájmem je interpretace staré hudby.

 

PETR BUDÍN hru na fagot vystudoval na pražské konzervatoři a na HAMU obor hudební teorie. Zúčastnil se kurzů hry na barokní fagot na Letní škole barokní hudby u Görgyi Farkas. Spolupracuje se soubory Musica Florea, Collegium 1704, Ensemble Inégal, Musica Figuralis, The Czech Ensemble Baroque,Ensemble Sporck, Harmonia Delectabilis aj. Podílel se na nahrávkách děl Jana Dismase Zelenky se soubory Ensemble Inégal (Missa Sanctissimae Trinitatis a Missa Paschalis) a Musica Florea (Missa Nativitatis Domini) a Gunthera Jacoba s ansámblem Capella Regia Praha. Je činný jako hráč na dulcian, barokní, klasicistní a moderní fagot. Věnuje se též pedagogické činnosti;  v letech 2000 – 2008 působil na konzervatoři Jana Deyla a od roku 2005 vyučuje na ZUŠ U Půjčovny. Jako autor programových textů spolupracoval s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem FOK, festivalem Concentus Moraviae a Letními slavnostmi staré hudby.

 

LUCIE NOVÁKOVÁ vystudovala obor Hudební výchova na Pedagogické fakultě University Karlovy. Hru na klavír, varhany a cembalo studovala u Václava Petery a Lukáše Vendla. Pravidelně se účastní kursů barokní hudby - Convivia v Želivu, Mezinárodní školy barokní hudby ve Valticích, La Pellegriny v Bechyni, Letní škole barokní hudby v Kelč. Vystupuje sólově a spoluprácuje také  se sólistky, sbory a orchestry - Harmonia delectabilis, Naši pěvci, Ensemble Guillaume. Koncertuje v České republice  i v zahraničí - v Německu, Švýcarsku a  Holandsku.