PROGRAM KONCERTU:

Karel Václav Holan Rovenský (1644-1718) / Na procházku z kratochvíle

anonym, 1620 / Kriste pro naše spasení

gregoriánský chorál / Vexilla regis prodeunt

Jakub Šimon Jan Ryba (1765-1815) / Responsoria pro Coena Domini

Amicus meus osculi

Seniores populi

Tenebrae factae sunt

Christus factus est pro nobis

Giovanni Maria Nanini (1545-1607) / Stabat Mater

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) / Stabat  Mater

Quae moerebat, sólo Tomáš Morgan

Vidit suum, sólo Štěpán Vodáček

Mariano Garau (1952, Sardinie) / Caligaverunt oculi mei

Václav Karel Holan Rovenský (1644-1718) / Umučení našeho Pána milostného

Sólisté: soprán Jakub Tichý, Štěpán Vodáček, alt Tomáš Morgan, tenor Petr Jiran, bas Michael Verner, Jan Lebeda

Ostatní sóla: Martin Kupčík, Radan Pajer, Lukáš Vašek, Mikuláš Hrubý

 

ÚČINKUJÍCÍ:

Chlapecký pěvecký sbor Bruncvík byl založen na jaře roku 2006 Lenkou Pištěckou. Impulsem byla snaha více rozezpívat chlapce a rozmnožit zatím jen velmi malý počet těchto těles v ČR. 

Repertoár sboru je velmi široký, od raného středověku až po skladby 20. století. Mezi hlavní aktivity sboru patří pořádání výchovných koncertů pro školy Děti, zpívejte, na kterých interaktivním způsobem provádí své vrstevníky napříč hudebními styly a to ve spolupráci s profesionálními hudebníky, kteří jsou pro děti nejlepší inspirací. S profesionály spolupracuje i na celovečerních projektech, které mají vždy tématické zaměření. Za zmínku stojí vystoupení se souborem Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila  na Velikonočním festivalu v Brně (2012) s provedením Responsorií Jakuba Jana Ryby, koncert věnovaný pouze lidovým písním s Malou českou muzikou Jiřího Pospíšila, koncert věnovaný renesanci  s Rožmberskou kapelou vedenou Mariem Mesanym. Sbor se věnuje i jiným žánrům, např. projekt Ev'ery time I feel The Spirit, společně s černošským jazzmanem Lee Andrew Davidsonem žijícím v Praze či Heya, heya - koncert věnovaný etnické hudbě napříč světem. Celkem má sbor na svém kontě za necelých osm let působení přes 80 koncertů. 

V loňském roce sbor pořádal první ročník setkání českých chlapeckých sborů Slavíci v zahradě.

Jiřina Dvořáková-Marešová

vystudovala hru na varhany na Konzervatoři v Praze ve třídě prof. Josefa Popelky a Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze pod vedením doc. Jaroslava Tůmy. 

Svá studia si rozšířila na Hochschule für Musik und Theater Hamburg ve třídě prof. Wolfganga Zerera. Již během svého studia se začala zajímat o stylovou interpretaci barokní hudby, o hru na historické typy nástrojů a o varhanní improvizaci. Účastnila se proto mnoha zahraničních mistrovských kurzů (Německo, Francie, Rakousko, Polsko), které se touto problematikou zabývaly. Pracovala pod vedením vynikajících pedagogů a interpretů, jako např. M. Haselböck, E. Ulmann, M. Sander, M. Bouvard, L. Lohmann, E. Kooimann,  H. Franke ad. Vystupuje na mnoha mezinárodních hudebních festivalech (Smetanova Litomyšl, Teatrum Kuks, Vivat organum, Český varhanní festival, Orlicko-kladský varhanní festival apod.) Je také vyhledávaným komorním hráčem. Nahrává pro Český rozhlas v rámci projektu Historické varhany Čech     a Moravy. V roce 2004 se stala finalistkou Mezinárodní soutěže ve varhanní improvizaci v rakouském Schläglu a v roce 2006 semifinalistkou mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro. 

S chlapeckým sborem Bruncvík spolupracuje od roku 2010 na všech významných projektech sboru.

Lenka Pištěcká 

po absolvování studia zpěvu na Pražské konzervatoři (B. Šulcová) pokračovala mnoho let v soukromém studiu u Jiřího Kotouče, specialisty na interpretaci staré hudby. 

Od té doby se také intenzivně věnovala koncertnímu a oratornímu zpěvu. Zpívala v řadě mezinárodních produkcích Händelových oratorií Mesiáš a Juda Makabejský, Bachových Janových Pašijí či Vánočním oratoriu, Mozartova Requiem a Dvořákovy Stabat Mater v Čechách i zahraničí. Zároveň s koncertní činností se od studií věnuje činnosti pedagogické. Zájem soustředí k začátečníkům i mistrovské technice a s úspěchem užívá metod hlasové relaxace.       

Z této její aktivity mimo jiné povstal úspěšný mezinárodní seminář pro mládež Zpívej, tancuj, maluj ze srdce (Třeboň 2005), podpořený EU. Jako lektor se několikrát zúčastnila Letní školy staré hudby ve Valticích.  Na Týnské škole při PdF UK studovala Sbormistrovství chrámové hudby. V roce 2006 založila a vede Chlapecký sbor Bruncvík, čímž spojila své dosavadní zkušenosti pěvecké i pedagogické, jako sbormistr je ovlivněna především spoluprací se sbormistry Milanem Malým a Pavlem Kűhnem, z raných začátků v Pěveckém sboru Čs. rozhlasu a dirigentem Josefem Herclem, pod jehož taktovkou mnoho let působila jako sólistka Cantores Pragenses u sv. Jakuba na Starém Městě. 

Z řad jejích žáků vzešla mužská vokální skupina Rudolfvoice a Pražský Pouliční Sbor.

Podrobnosti o souboru najdete na stránkách www.bruncvik.eu.

Kdo to byl rytíř Bruncvík? Přečtěte si legendu: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bruncv%C3%ADk