Josef Mazan

JOSEF MAZAN, doktorand u prof. Štěpána Raka na HAMU v Praze, patří k nejvýraznějším kytarovým virtuózům mladé generace. Koncertuje na významných pódiích Evropy i Asie, od roku 2004 je pravidelně zván do Japonska.
Spolupracuje také s dalšími renomovanými sólisty a orchestry. Jeho repertoár, hraný většinou zpaměti, je nesmírně obsáhlý; od barokní po současnou hudbu. Úctyhodný je počet skladeb, které u nás i světově premiéroval. Kromě záslužné nahrávky sonát N. Paganiniho, sem patří právě skladby cizích (Crumb, Hattori, Tamaru aj) a zejména českých soudobých autorů (Bláha, Clar, Douša, Eben, Hába, Matoušek, Semerák atd.). Na svém kontě má i další CD "Duo concertisimo“ se saxofonistou Ivanem Myslikovjanem (u firmy WinGra) a řadu rozhlasových snímků. V soutěži Yamaha Scholarship Competition 1998 na Pražské Konzervatoři získal čestné uznání, v létech 2001-2003 byl stipendistou Nadace Český Hudební Fond. 

http://mazanjosef.sweb.cz/ 

PROGRAM KONCERTU:

Štěpán Rak: Song for David

Johann Sebastian Bach: Suite BWV 997 / II. Fugue 

Isaac Albeniz: Suite espaňola op.47 / Asturias

Štěpán Rak: Dance around a linden tree 

Agustin Barrios:

La Catedral

-Preludio

-Andante religioso

-Allegro solemne

Joaquin Rodrigo: Dos preludos / II. Allegro 

Kazuhiko Hattori: Three pieces

-Between dream and dream

-Water garden

-Arpeggio like wind 

Štěpán Rak: Balalaika 

Fotografie z koncertu