Účinkují:

Zbyněk Műller – hoboj 

šéfdirigent státní filharmonie v Košicích a dirigent opery Národního divadla.

Hudbě se věnuje od dětství – v šesti letech se začal učit hře na klavír, ve dvanácti hře na hoboj pod vedením V.Hanuše. Ve 14 letech byl přijat na pražskou konzervatoř, kde studoval hoboj (F.X.Thuri) a dirigování (M.Klemens, J.Vodňanský). Oba obory pak vystudoval na pražské HAMU, (hoboj u J.Mihule a dirigování u J.Bělohlávka.  Jako dirigent začal nejprve spolupracovat s Pražskou komorní filharmonií. Od roku  2005 začíná pravidelná spolupráce se Státní filharmonií Košice, kde se počínaje sezónou v r. 2008 stává šéfdirigentem. Z. Müller se věnuje intenzivně též opeře – v pražském Národním divadle se od r. 2000 stal postupně dirigentem mnoha inscenací. Vedle působení v Národním divadle spolupracoval též se zahraničními operními domy, jako Teatro Real Madrid (Osud), nebo Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg.  Zbyněk Müller se cílevědomě věnuje soudobé hudbě konzervativních směrů a je aktivním propagátorem děl podobně založených českých skladatelů.  

Veronika Hádková – hoboj 

Hru na hoboj vystudovala na pražské konzervatoři ve třídě prof. F. X. Thuriho. Ve studiích pak dále pokračovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde pod vedením prof. M. Košlera absolvovala obor sbormistrovství. Vystupuje v různých komorních souborech i sólově. Jako hobojistka spolupracuje a natáčí s řadou pražských sborů (Čeští Madrigalisté, VUS, Piccolo coro, Pueri Gaudentes atd.). Nahrávala též pro český rozhlas a televizi (např. Adventní koncerty atd.)

Od roku 2012 je sbormistryní Českých madrigalistů.

Jan Hádek - housle

GJe absolventem pražské Státní konzervatoře (prof. Pavel Kudelásek) a Hudební akademie múzických umění (prof. Petr Messiereur). Jako hráč na barokní housle má za sebou bohatou koncertní činnost. Zkušenosti získal působením v mnoha ansámblech (Collegium 1704, Musica Florea, Capella Regia Musicalis a další). S těmito ansámbly pravidelně natáčí a vystupuje na prestižních domácích i zahraničních festivalech a koncertech. V roce 2003 absolvoval stáž u prof. Chiary Banchini na Schola cantorum Basiliensis ve Švýcarsku.  

Je uměleckým vedoucím a zakládajícím členem souboru Hipocondria ensemble.

Jiřina Dvořáková-Marešová - varhany

vystudovala hru na varhany na Pražské konzervatoři a na Hudební fakultě AMU v Praze ve třídě prof. Jaroslava Tůmy. Poté absolvovala stáž na Hochschüle für Musik und Theater Hamburg pod vedením Wolfganga Zerera. V současné době pokračuje na HAMU v doktorském programu. V roce 2004 se stala finalistkou mezinárodní soutěže ve varhanní improvizaci v rakouském Schläglu a v roce 2006 semifinalistkou interpretační soutěže Pražské jaro. Koncertuje v Čechách i v zahraničí a spolupracuje s mnoha instrumentálními či vokálními tělesy. Nahrává pro Český rozhlas v rámci projektu Památné varhany Čech a Moravy.

Zazní skladby J.S. Bacha, J.P. Telemana, J.B.Boismortier, varhanní improvizace

8.11.2012 CONCERTO A QUATTRO