Spoluúčinkují:

Magdalena Malá a Jan Hádek - housle

Petra Feistauerová - viola

Libor Mašek - violoncello

Jan Thuri - hoboj

Filip Dvořák - cembalo 

 

Vokální soubor ČEŠTÍ MADRIGALISTÉ byl založen v roce 1929 s původním názvem Pražské pěvecké sdružení. V roce 1935 obdržel soubor čestný titul Litterati cantores Universitatis Carolinae Pragensis, v překladu Učení pěvci pražské University Karlovy. Zakladalelem souboru a jeho prvním uměleckým vedoucím byl dirigent a skladatel Bohumil Špidra, který soubor vedl až do své smrti v roce 1964. V tomto roce převzal vedení souboru prof. Stanislav Štipl. Ve svém programu navázal na nejcennější tradici souboru, tj. na interpretaci české vokální hudby. Vedle toho soubor studoval i uváděl evropskou renesanční hudbu (madrigaly, moteta), Bachovy chorály a kantáty či starou slovanskou a ruskou vokální hudbu. V roce 1984 se stal dirigentem a uměleckým vedoucím Českých madrigalistů profesor pražské konzervatoře František Xaver Thuri. V jeho osobnosti získal soubor citlivého sbormistra, poučeného v oblasti staré hudby, hobojistu, cembalistu, varhaníka a, jak je často nazýván, "posledního žijícího barokního skladatele v Čechách". V roce 2012 převzala vedení souboru profesionální hobojistka a dirigentka Veronika Hádková. Soubor Českých madrigalistů spolupracuje na svých koncertech s předními českými instrumentalisty, s rozhlasem a televizí a uskutečnil rovněž řadu zahraničních zájezdů. V roce 1991 natočili Čeští madrigalisté ve spolupráci s Pražským komorním orchestrem svoje první CD - Českou vánoční mši Jana Evangelisty Kypty a do dnešního dne dalších devět: Pocta sv. Janu Nepomuckému, Duchovní skladby Bohuslava Matěje Černohorského, Zpěvy literátských bratrstev, Poklady vánoční hudby, Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby, Stabat Mater, Vánoční koncert, Poslední Mistr barokní Prahy a  Missa barokiana. 

 

Veronika Hádková 

Hru na hoboj vystudovala na pražské konzervatoři ve třídě prof. F. X. Thuriho. Ve studiích pak dále pokračovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde pod vedením prof. M. Košlera absolvovala obor sbormistrovství. Vystupuje v různých komorních souborech i sólově. Jako hobojistka spolupracuje a natáčí s řadou pražských sborů (Čeští Madrigalisté, VUS, Piccolo coro, Pueri Gaudentes atd.). Nahrávala též pro český rozhlas a televizi (např. Adventní koncerty atd.). Od roku 2012 je sbormistryní Českých madrigalistů.