Účinkuje soubor CANTICA, jako host vystoupí instrumentální soubor CUTHNA ANTIQUA.

Na programu:

Hudba českého a evropského středověku, Jan Trojan Turnovský, Tomás Luis da Victoria, Jacob Handl, A.V. Michna z Otradovic a další.

Soubor CANTICA se specializuje zejména na interpretaci hudby období středověku a renesance. Těžiště repertoáru je zaměřeno na skladby a capella, některé skladby jsou doprovázeny historickými nástroji. Z ostatního repertoáru tvoří největší část černošské spirituály. Zvláštní pozornost je věnována historickým hudebním pramenům Kutnohorska. Uměleckým vedoucím souboru je RNDr. Štěpán Kafka. Soubor koncertuje především v Kutné Hoře a okolí.

CANTICA vznikla v roce 1987 s příchodem manželů Kafkových do Kutné Hory. Počet členů sboru, zpěváků s počáteční minimální sborovou praxí, se během let ustálil na 10 – 15. Z personálních důvodů soubor přerušil v roce 1991 svoji činnost a opět ji obnovil v roce 2002. Jádro souboru tvořené jeho původními členy se rozrostlo o další generaci zpěváků (vesměs děti členů) a členy nově příchozí.

Kromě samostatných koncertů (např. tradiční vánoční a jarní koncerty v historických a památkových objektech Kutné Hory) soubor vystoupil mj. v rámci hudebních festivalů, spolupracoval s dalšími tělesy (např. Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl, Kutná Hora; Collegium proprium, Kutná Hora; flétnový soubor Pifferaios, Lázně Bělohrad) a regionálními institucemi (např. České muzeum stříbra). V roce 2012 se účastnil středověkého festivalu „Dronning Dagmar“ v Dánském Rigstedu.

Nejvýznamnější projekty souboru:

Kutnohorské hudební rukopisy

Centrem pozornosti a bádání se stává graduál Českého muzea stříbra. V r. 2004 proběhla novodobá premiéra skladeb z graduálu v prostorách muzea, v následujícím roce sbor inicioval a spoluorganizoval uspořádání semináře na téma historických kutnohorských hudebních rukopisů, jehož součástí byla doprovodná výstava a vystoupení souboru Cantica se skladbami z tohoto pramene. Více viz http://cantica.kh.cz/kh_rukopisy.pdf a http://cantica.kh.cz/grad.

Hudba z rorátního zpěvníku literátského bratrstva v Čáslavi Podobně bylo zahájeno studium dalšího pramene – rorátního zpěvníku literátského bratrstva v Čáslavi (1614). Vybrané skladby z tohoto svazku byly předneseny na koncertě roce 2006 v rámci projektu „Stanislav Mach - život naplněný hudbou“. S koncertem byla spojena přednáška pracovníků Státního oblastního archivu v Kutné Hoře na téma literátské bratrstvo v Čáslavi i samotném zpěvníku, který přinesli s sebou. Více viz Město Čáslav.

Kutnohorský víkend staré hudby Byl spolupořádán souborem v rámci Kutnohorského hudebního festivalu v roce 2008. Mimo jiné zazněly skladby z kutnohorských středověkých rukopisů, Kutnohorského kodexu a od kutnohorských autorů období renesance (Jan Kampanus Vodňanský, Pavel Spongopaeus Jistebnický, Jan Simonides Montanus) v podání souboru Cantica, USPS Tyl, souboru Gontrassek varhaníka Michala Novenka a Svobodného hudebního bratrstva. Více na Víkend staré kutnohorské hudby.

Instrumentální soubor CUTHNA ANTIQUA je projektem hudebníků z Kutné Hory a okolí majicích bližší vztah ke staré hudbě a její původní interpretaci na dobové nástroje. Vznikl z potřeby provozovat instrumentální starou hudbu jak sólově, tak také jako doprovod vokálních interpretů. http://www.cuthnaantiqua.cz

8.12.2012 19:30 ADVENTNÍ KONCERT STARÉ HUDBY