DUO TnT

Síla dynamitu či trinitrotoluenu a pak zase zklidnění jarního vánku. Takovými výrazovými prostředky nešetří duo mladých zpěváků, kteří spolu již od léta 2003 vytváří odvážnou hudební směs. Tu zpestřuje výjimečný způsob, jakým se dokáží spájet a ladit hlasy obou umělců. Jejich hudba sahá ke kořenům blues, gospelu, rock´n´rollu, country a bluegrassu. Avšak nebojí se využít dramatických prvků šansonu nebo tradičních postupů folkových písničkářů. V nejryzejší podobě doprovází jejich hlasy akustická kytara či mandolína, ale i bez ní dokáží rozeznít srdce svých posluchačů a nechat je unášet řekou tónů jejich hudby. T'N'T - Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček

MARANATHA GOSPEL CHOIR

je pěvecké uskupení lidí zpívajících gospelové písně. Soubor vznikl v roce 2005, od kdy také aktivně vystupuje po celé České republice i v zahraničí. Repertoár souboru tvoří převzaté písně, zejména od umělců jako je Kirk Franklin (USA), Deon Kipping (USA), Hans Christian Jochimsen (Dánsko), Claes Wegener (Dánsko) a další. Soubor patří mezi největší gospelové sbory v Čechách. Pravidelně spolupracuje s nejlepšími tuzemskými i zahraničními hudebníky. Mezi pravidelné aktivity souboru patří letní soustředění GOSPEL CAMP se zajímavým zahraničním gospelovým hostem, na které se může přihlásit úplně každý. V současné době soubor připravuje vydání již druhého DVD. MARANATHA GOSPEL CHOIR 

Program:

Speak – MLUV ( Myron Butler)

„Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl...“  Dostanu, co si řeknu, věřím, že mi to patří a musím o tom mluvit.

Holy, Holy – SVATÝ, SVATÝ (Richard Smallwood)

Svatý, svatý, svatý Bůh všemohoucí. Nebe i země jsou plné Tvé slávy. Svaté a spravedlivé je Tvé jméno Pane. Hoden je beránek Boží. Hoden jsi slávy, úcty a síly, máš moc!

Pray – MODLI SE (Claes Wegener)

Měl by ses modlit… Někdo se modlí ve svatyni, někdo klečí v Boží přítomnosti… Modleme se s upřímným duchem. O co požádáme, to nám nebude váhat dát. 

You May Wonder Why – MOŽNÁ SE DIVÍŠ PROČ (H.CH.Jochimsen)

Možná se divíš, proč zpívám tuto píseň. Tato píseň mi pomohla v časech starostí a zkoušek, kterými jsem prošla. Bez ní bych již asi byla ztracena. Vím, že bych zde nebyla, bez jeho milosti a kdyby mě opustil. Nechci být dále zticha. Můj Bůh mi otevřel mnohé dveře. On mě vedl. Proto zpívám… HALELUJAH!