V uskupení Transitus Irregularis se potkávají světy ponejvíce barokní a jazzové hudby, které jsou v mnohém spřízněné a vzájemně se oslovují. Spolu s dalšími vlivy vznikají delty významových a stylových nakročení. Novým impulsem byla výzva ke zhudebnění básní Bohuslava Reynka, jenž posunula projev Transitu do dalších, neznámých rovin. Hlavním smyslem takového objevování je však radost z hudby a společného přátelství, bez něhož by vlastní tvorba těžko hledala cestu k životu. 

http://www.transitusirregularis.cz/home.html 

Ukázky:

http://www.transitusirregularis.cz/hudba.html

Pozvánka v tiskovém rozlišení