Popáté vás vítáme u obrázků z historie našeho nejbližšího okolí.

Souhrn všeho přináší Naučná stezka Bohnice-Čimice-Troja. V terénu najdete 13 panelů, existuje i elektronická verze – www.stezkabohnice.cz. Dnes jsou fotografie samozřejmou součástí našeho každodenního života, před sto lety však byly vzácností, fotily se pouze významné události. Proč ale vznikly fotky, kde jsou „jen“ louky v okolí města, v dálce se krčí pár domků a na obzoru jsou vidět kouřící komíny vzdálených továren? Kdo fotil okolí Prahy? Koho, proč a kdy napadlo fotit Prahu systematicky? Do letošního kalendáře jsme vybraly fotografie místních usedlostí právě z takového systematického souboru, který vznikl mezi roky 1924 a 1926. To bylo tak...

Když měla v roce 1920 vzniknout připojením okolních obcí Velká Praha, oprávněně se očekávalo, že příměstské oblasti se dramaticky změní díky nově plánované výstavbě. Tehdy bylo vydáno velmi prozíravé rozhodnutí – urychleně fotografi cky zdokumentovat pražské periférie – jednotlivé památky a také celková panoramata. Velkou zásluhu na tomto počinu mají tehdejší členové Památkového sboru hl. města Prahy, zejména magistrátní rada Rudolf Hlubinka, který přiměl pražský magistrát, aby nechal tyto snímky vyhotovit. Fotografováním byl pověřen zaměstnanec stavebního úřadu ing. Karel Bernau. Práce ale postupovaly velmi pomalu, protože mu jeho hlavní pracovní povinnosti nedovolovaly věnovat se přednostně fotografování. Na jaře roku 1923 proto Památkový sbor angažoval několik dalších fotografů, kteří podle podrobných plánů a pokynů, pod dohledem magistrátních úředníků a dalších odborníků začali systematicky fotografovat v pohledových okruzích z přesně stanovených bodů pražské okolí. Lokality vytipovali, stanoviště do plánů zakreslili a kontrolu prováděli JUDr. Rudolf Hlubinka, Dr. Zdeněk Wirth, Ing. Jan Herain a PhDr. Karel Guth.

 

Jednotlivé snímky na sebe nenavazovaly vždy zcela přesně, prioritou bylo zachytit vše důležité. Úřední legitimace opravňovaly fotografy a jejich doprovod „k účelům úředním fotografovati a zaměřovati všecky památky stavební, umělecké, přírodní atd., a to v celém obvodu sjednocené obce pražské. Občané celé Prahy se žádají, aby mu v provádění jeho úkolu nejen nepřekáželi, ale i na požádání ochotně vyšli vstříc“. Finanční náklady na celou akci nesl pražský magistrát.

 Nejvíce fotografií pořídili Antonín Alexander a Tomáš Vojta. Vojta byl profesionální fotograf a Alexander – původně strojnický pomocník – pracoval v tomto oboru jako amatér. Se svým objemným a neskladným vybavením zdolávali mnohdy málo schůdné terény. Oba používali vlastní fotoaparáty a odevzdávali skleněné negativy ve velikosti 13x18 cm a od každého vždy tři až čtyři pozitivy ve stejné velikosti. Veškeré negativy a dvě řady pozitivů byly uloženy v Archivu hl. města Prahy, který tehdy sídlil ve Staroměstské radnici. Bohužel při požáru radnice 8. května 1945 shořelo téměř 17 000 negativů. Pozitivy se však naštěstí zachovaly kompletně a výsledky práce mnoha nadšených úředníků, památkářů a fotografů tak zůstaly zachovány. Jednotlivé snímky panoramat jsou poměrně rozšířené a často publikované. Některá z takto zachycených panoramat nejbližšího okolí si můžete prohlédnout na dlouhodobé výstavě Pražská panoramata – 20. léta 20. století v pobočce Městské knihovny Praha 8-Krakov, kterou jsme pro vás ve spolupráci s grafičkami MK připravily.

 

V kalendáři na vás čeká 12 záběrů několika místních usedlostí. Vybíraly jsme záběry tak, abyste budovy viděli pokud možno z více stran. A na co se tedy budete dívat?

Čimice čp. 3 a čp. 4 – dvě původně poddanské chalupy, připomínané v r. 1654 jako Soldátovský grunt (čp. 3) a Štěpánovský grunt (čp. 4). Po roce 1948 obě budovy trpěly velmi špatnou péčí JZD Dolní Chabry, čp. 3 bylo zbořeno v roce 1961. Dům čp. 4 se pak dostal do správy ČKD Dukla Karlín a byl využíván jako sklad. Odstraněn byl kvůli výstavbě obchodního centra na přelomu let 1986 a 1987.

Bendovka – usedlost postavená po r. 1805 na pozemcích bývalých vinic, obývána do pol. 20. století, pak opuštěna a zbořena.

Farky – zemědělská usedlost na západním okraji bohnického sídliště. Dodnes je zde patrný barokní štít, budova je ve velmi špatném stavu.

Hrachovka – bývalá viniční usedlost stojí dosud izolovaně v lukách severně od ZOO. Dochovaly se mohutné opěráky u budov, dnes opravená.

Sklenářka – původní viniční usedlost ze 17. Století je z dálky viditelná budova severně od ZOO. Bylo to letní sídlo měšťanského majitele, dnes je ve správě Zoologické zahrady. Někdy se označuje jako katovna, kterou ale nikdy nebyla. Ve filmu Psohlavci z roku 1931

sem filmaři umístili popraviště s šibenicí a legenda byla na světě…

Domek v areálu bývalé cihelny Pentlovka – ve dnes již zrušeném areálu se nacházely i domky zaměstnanců. Cihelna v roce 1840 patřila k bohnickému velkostatku rodu Osbornů, v letech 1933–1942 tu fungovala i velká kruhová pec. Po válce už provoz nebyl obnoven, po roce 1953 byly zbytky objektů i s vysokým komínem zbourány. Dnes je v místě bývalého hliniště zarostlá louka za plotem, vede tudy cesta do Černé rokle.

Salabka – jedná se o viniční lis z poč. 17. století, později rozšířený o obytnou patrovou budovu a hospodářské objekty. V 50. letech 20. stol. zde byla založena nová vinice a budovy se opět staly zázemím vinařů a jsou jím stále. Dnes je objekt zrekonstruován a zmodernizován. Na Salabce se stále zpracovává víno, a to i pro vinici Máchalku (svah na úbočí Proseka, blízko dnešní bobové dráhy).

 

Renáta Molová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Blanka Rošická
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Děkujeme Městské části Praha 8 za finanční podporu, bez které by se vydání kalendáře nemohlo uskutečnit v takovém rozsahu.

 

Kde je kalendář k dostání?

 

 • VINOTÉKA U TOMÁŠE, V Nových Bohnicích 25/230, Praha 8-Bohnice  
  pondělí – pátek od 15.00 do 19.30, popř. po domluvě, tel. 777 108 838
 • KAVÁRNA V. KOLONA, areál PN Bohnice, Divadlo Za plotem Ústavní 91, Praha 8
  pondělí – neděle 12.00 – 18.00  
 • ÚTULNÝ KRÁMEK, Lublinská 577/13, 181 00 PRAHA 8, tel. 603356123, 777310908, 
  pondělí – pátek 10.00 – 18.00, sobota 09.00 – 12.00, do Vánoc i neděle 10-16
 • Pivní bar Chmeloun, Čimická 218/189, Praha 8, po–ne 16.00-21.00 
 • Po domluvě: Renáta Molová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 602 514 314. 

 

Dobrovolný příspěvek od 159,- Kč použijeme na uhrazení nákladů spojených s vydáním kalendáře pro rok 2024.