16.00–17.00 CO SE SKRÝVÁ V KOSTELE? Program pro děti v kostele a okolí. PLNIČ KBELÍKŮ – hra pro děti na motivy knihy „Haveyoufilled a buckettoday?“ (Carol McCloudová)
17.25–17.40 Modlitba růžence
18.00–18.45 Mše svatá s májovou pobožností
20.00–20.30 VARHANNÍ PŮLHODINKA, účinkuje Vladimír Jelínek.
21.00–21.45 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA Co je autentika? Proč se v Bohnicích slaví posvícení v květnu? Kde je původní vchod a
kde se našel? To vše a ještě více se dozvíte na prohlídce kostela s 860 letou historií.

22.00–22.45 T‘N‘T - KONCERT SPIRITUÁLŮ A GOSPELŮ PRO DVA HLASY A DVĚ DUŠE. Duo T‘N‘T (Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček) tvoří výbušnou hudební směs. Jejich hudba sahá ke kořenům blues, gospelu, rock‘n‘rollu, country, a bluegrassu spolu s prvky šansonu i folku (www.t-n-t.cz). 
22.45–23.00 Závěrečná modlitba za návštěvníky Noci kostelů


19.00–23.00 STAROBOHNICKÁ KAVÁRNIČKA U SV. PETRA A PAVLA – malé občerstvení před kostelem.


Po celou dobu:


VÝSTAVA historických fotografií Bohnic a okolí - v kostle a na statku Vraných

POŠTA DO NEBE – v průběhu celého večera bude možné napsat své prosby, za které se budeme na konci Noci kostelů společně modlit

KALENDÁŘ S HISTORICKÝMI POHLEDNICEMI BOHNIC