fb

Slavnostní koncert ke 100 letům kostela sv. Václava 

 

Pátek 1. listopadu 2019, 19.30
kostel sv. Václava, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8. 

Účinkoval vokální soubor Čeští madrigalisté, Miroslav Pšenička (varhany) a Lubomír Kovařík (trubka). Dirigovala Veronika Hádková.

Vokální soubor Čeští madrigalisté byl založen v roce 1929 s původním názvem Pražské pěvecké sdružení. V roce 1935 obdržel soubor čestný titul Litterati  cantores Universitatis Carolinae Pragensis, v překladu Učení pěvci pražské University Karlovy.

Zakladatelem souboru a jeho prvním uměleckým vedoucím byl dirigent a skladatel Bohumil Špidra, který soubor vedl až do své smrti v roce 1964. V tomto roce převzal vedení souboru prof. Stanislav Štipl. Podařilo se mu postupně stabilizovat  složení souboru na 12-16 členů a ve svém programu navázal na nejcennější tradici souboru, tj. na interpretaci české vokální hudby. Vedle toho soubor studoval i uváděl evropskou renesanční hudbu (madrigaly, moteta), Bachovy chorály a kantáty či starou slovanskou a ruskou vokální hudbu. Kmenový repertoár tak vzrostl ze 170 převzatých skladeb na téměř 500. V roce 1984 se stal dirigentem a uměleckým vedoucím Českých madrigalistů profesor pražské konzervatoře František Xaver Thuri. V jeho osobnosti získal soubor citlivého sbormistra, poučeného v oblasti staré hudby, hobojistu, cembalistu, varhaníka a, jak je často nazýván, „posledního žijícího barokního skladatele v Čechách“. Poslední změna za dirigentským pultem nastala v roce 2012, kdy vedení souboru převzala Veronika Hádková.

Soubor Českých madrigalistů spolupracuje na svých koncertech s předními českými instrumentalisty, s rozhlasem a televizí. Uskutečnil rovněž řadu zahraničních zájezdů – do Rakouska, Německa, Holandska, Belgie či Finska. V roce 1991 natočili Čeští madrigalisté ve spolupráci s Pražským komorním orchestrem svoje první CD - Českou vánoční mši Jana Evangelisty Kypty a do dnešního dne dalších devět: Pocta sv. Janu Nepomuckému, Duchovní skladby Bohuslava Matěje Černohorského, Zpěvy literátských bratrstev, Poklady vánoční hudby, Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby, Stabat Mater, Vánoční koncert, Poslední Mistr barokní Prahy, Missa barokiana.

V roce 2019 soubor slaví 90 let od svého založení.

Výroční koncert se uskuteční 8. listopadu od 19.00 v Barokním refektáři u kostela sv. Jiljí, Jilská 5, Praha 1.

 

Program:

Georg  Philipp Telemann  (1681-1767) :  Marches Héroiques (La Majesté - La Vaillance)

Jan Dismas Zelenka (1679-1745):  Asperges me

Kodex Speciálník (konec 15.stol.):  Dies venit victorie / Náš milý svatý Václave / Pane Bože buď při nás / Christum ducem      

Kodex Franus (1505):  Veni sancte Spiritus 

Miroslav Pšenička (*1974):  Předehra  Ubi caritas pro trubku a varhany

Maurice Duruflé (1902-1986):  Ubi caritas                                                                   

Claudio  Monteverdi (1567-1643):  Cantate Domino  

Georg  Friedrich  Händel (1685-1756):  Suite in D major pro trubku a varhany (Ouverture – Gigue – Menuetto – March – Bourrée  –  March)

Jan Dismas Zelenka  (1679-1745):  Qui Lazarum

Johann Sebastian  Bach (1685-1750):  Jesus bleibet meine Freude

František  Xaver  Thuri (1939-2019):  Ecce sacerdos Magnus

Marc Antoin Charpantier (1643-1704): Te Deum