fb

Slavnostní koncert k 90 letům souboru Čeští madrigalisté 

 

Pátek 8. listopadu 2019, 19.30
barokní refektář u kostela sv. Jiljí, Praha 1-Staré Město 

Účinkují:

vokální soubor Čeští madrigalisté, 

 

Vokální soubor Čeští madrigalisté byl založen v roce 1929 s původním názvem Pražské pěvecké sdružení. V roce 1935 obdržel soubor čestný titul Litterati  cantores Universitatis Carolinae Pragensis, v překladu Učení pěvci pražské University Karlovy.

Zakladatelem souboru a jeho prvním uměleckým vedoucím byl dirigent a skladatel Bohumil Špidra, který soubor vedl až do své smrti v roce 1964. V tomto roce převzal vedení souboru prof. Stanislav Štipl. Podařilo se mu postupně stabilizovat  složení souboru na 12-16 členů a ve svém programu navázal na nejcennější tradici souboru, tj. na interpretaci české vokální hudby. Vedle toho soubor studoval i uváděl evropskou renesanční hudbu (madrigaly, moteta), Bachovy chorály a kantáty či starou slovanskou a ruskou vokální hudbu. Kmenový repertoár tak vzrostl ze 170 převzatých skladeb na téměř 500. V roce 1984 se stal dirigentem a uměleckým vedoucím Českých madrigalistů profesor pražské konzervatoře František Xaver Thuri. V jeho osobnosti získal soubor citlivého sbormistra, poučeného v oblasti staré hudby, hobojistu, cembalistu, varhaníka a, jak je často nazýván, „posledního žijícího barokního skladatele v Čechách“. Poslední změna za dirigentským pultem nastala v roce 2012, kdy vedení souboru převzala Veronika Hádková.

Soubor Českých madrigalistů spolupracuje na svých koncertech s předními českými instrumentalisty, s rozhlasem a televizí. Uskutečnil rovněž řadu zahraničních zájezdů – do Rakouska, Německa, Holandska, Belgie či Finska. V roce 1991 natočili Čeští madrigalisté ve spolupráci s Pražským komorním orchestrem svoje první CD - Českou vánoční mši Jana Evangelisty Kypty a do dnešního dne dalších devět: Pocta sv. Janu Nepomuckému, Duchovní skladby Bohuslava Matěje Černohorského, Zpěvy literátských bratrstev, Poklady vánoční hudby, Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby, Stabat Mater, Vánoční koncert, Poslední Mistr barokní Prahy, Missa barokiana.

V roce 2019 soubor slaví 90 let od svého založení.