ÚČINKUJÍ:

MICHAELA BIEGLEROVÁ - barokní fagot

vystudovala obor zobcová flétna ve třídě J. Brané na plzeňské konzervatoři, kde také studovala hru na fagot u M. Křiváčka. Absolvovala studium oboru “barokní fagot / dulcian” na Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" v Lipsku ve třídě Györgyi Farkas. Již během studií začala vystupovat s předními soubory staré hudby po celém Německu (Michaelis Consort, Dresdner Barockorchester, Vocalconsort Leipzig, Concerto Aventino, Sächsischer Barockorchester, United Continuo Ensemble, Stella Maris Ensemble, Leipziger Barockorchester, Die kleine Cammer-music Potsdam etc.). Absolvovala rovněž mistrovské kurzy u předních fagotistů, jako např. Christian Beuse, Sergio Azzolini, Alberto Grazzi. Věnuje se také výrobě fagotových strojků dle historických metod.

JAKUB KYDLÍČEK barokní zobcové flétny

je hráčem na zobcové flétny a dirigentem, specializovaným především na hudbu starších stylových epoch. Absolvoval studia hudby na plzeňské konzervatoři - obory zobcová flétna (J. Braná) a dirigování (J. Štrunc), poté pokračoval ve studiu na Musik Akademie Basel (Schola cantorum basiliensis) ve třídě Coriny Marti (zobcová flétna). Záhy po svém absolutoriu se stal pedagogem Pražské konzervatoře, kde vede třídu zobcové flétny.

Od sezóny 2012/13 byl pověřen uměleckým řízením Barokního orchestru Pražské konzervatoře. Od roku 2010 působí i jako pedagog konzervatoře v Plzni. Jako lektor je zván k výuce na seminářích staré hudby (Mezinárodní Letní škola staré hudby Valtice, Letní škola barokní hudby Holešov).

Kromě rozsáhlých pedagogických aktivit je stále především komorním a sólovým hráčem a dirigentem. V roce 2008 spoluzaložil trio zobcových fléten TRE FONTANE, se kterým vystoupil na řadě festivalů a natočil několik snímků pro ČRo. Je rovněž dirigentem barokního orchestru CONCERTO AVENTINO. Jako hráč na zobcovou flétnu vystupoval s řadou specializovaných "barokních" orchestrů a souborů (Collegium 1704, Ritornello, Harmonia delectabilis, Collegium Marianum, Capella ornamentata, Ensemble 18+, Capella Regia, Solamente Naturali), jakož i s řadou souborů "moderních" (orchestr BERG, Barocco sempre giovanne, Talichova komorní filharmonie), se kterými účinkoval na domácích i zahraničních scénách (Concentus Moraviae, Pražské jaro, Národní divadlo, Theatre de Caen, Teatro Arriaga, Grand theatre de Luxembourg, Smetanovské dny, Haydnovy hudební slavnosti a další). http://www.jakub-kydlicek.cz/vita/

FILIP DVOŘÁK- cembalo

získal hudební vzdělání studiem oboru klavír na Konzervatoři v Brně (1993). Poté jeho zájem směřoval ke studiu cembalové hry a autentické interpretace staré hudby pod vedením prof. G. L. Mrázkové na HAMU a generálbassu (prof. Václav Luks). Účastnil se mistrovských kurzů vedených Jacquesem Oggem, Johnem Tollem a Patrickem Ayrtonem a rovněž kurzů pro starou hudbu ve Valticích na Moravě a interpretačních kurzů "Handel project" při Sweelinck Conservatorium v Amsterdamu. Zájem o interpretaci staré hudby prohloubil studijním pobytem na Hochschule F. Mendelsohna Bartoldy v Lipsku. Je zakladatelem barokního souboru HIPOCONDRIA ensemble s nímž koncertuje jak v Čechách, tak v zahraničí. Jako hráč continua spolupracuje se soubory Musica Florea, Collegium 1704, jazz-barokní formace Transitus Irregularis a dalšími ansámbly. Intenzivně se rovněž zabývá stavbou, intonací a laděním cembal a jejich dobových replik v proslulé cembalářské dílně pana Františka Vyhnálka v Hovorčovicích.

NA PROGRAMU

F. Mancini, G.B. Sammartnini a další