Ensemble Convertendo je mladý soubor, který vznikl postupně v průběhu roku 2015. Je tvořen mladými interprety, kteří se seznámili během společného hraní na Pražské konzervatoři ( barokní orchestr, komorní hra pod vedením prof. Jakuba Kydlíčka) a kurzů Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích. Soubor se zaměřuje především na hudbu starších stylových epoch a na její interpretaci na dobové nástroje v co možná nejoriginálnějším provedení.

Soubor vystupuje ve složení:
Eva Liptáková - zobcová flétna
Vojtěch Jakl - housle 
Vojtěch Nejedlý - violoncello 
Marie Ptáková - cembalo  
 

Zazní převážně skladby  G.Ph.Telemanna - německého hudebního skladatele a multiinstrumentalisty hrané na barokní nástroje. 

 

Nenechte si ujít poslední koncert před prázdninami. Během letních prázdnin se koncerty nekonají, další "osmičkový koncert se bude konat až 8. září.