ANDĚL HOUSLÍ

koncert sólových houslí doprovázených pouze dozvukem prostoru. 

Účinkuje virtuos na barokní housle a hudební skladatel Václav Návrat.

 

Václav Návrat vystudoval Akademii múzických umění v Praze.

Je odborní kem na autentickou interpretaci staré hudby  a uměleckým vedoucím souborů  Vivaldi orchestra Praga, Antiquarius  consort Praga a Musica divina. Je  sólistou na barokní housle a zároveň  hudebním skladatelem: vytváří nové  duchovní skladby v duchu nejlepších  tvůrců staré hudby v syntéze s minima lismem , při snaze

no postmoderní návrat ke kráse a harmonii.

Václav Návrat soustředil ve svém repertoáru množství skladeb pro sólové  housle. Nedávno např. natočil souborně všech 6 sólových sonát a partit  Johanna Sebastiana Bacha. (Jde o 2 CD celkově s 31 skladbami.) 


Základem tohoto koncertního programu skladbu je kultovní skladba českého  baroka - Passacaglia Anděl strážný od H. I. F. Bibera působícího v arci biskupských službách v Kroměříži. I další ukázky sólových houslových skla deb pocházejí z české provenience nebo jsou vlastními sólovými úpravami V.  Návrata.

Václav Návrat zkomponoval také několik suit pro sólové housle. První  z nich je Alchymie Prahy a z dalších například Moje vlast (Mia patria).  Nyní pracuje na vrcholném díle, jímž cyklus skladeb s 
biblickými tématy,  z něhož zde uslyšíte několik ukázek.


Václav Návrat doprovází svou virtuózní hru také zasvěceným průvodním  slovem o duchovních souvislostech staré hudby v zrcadle moderního umění  a života.

 

 

Poslechnout Václava Návrata si můžete např. zde:

 

A. Vivaldi - The Four Seasons, Winter - 2nd and 3rd movement
Václav Návrat - baroque violin, Vivaldi orchestra Praga

https://www.youtube.com/watch?v=0QbMOt5lJZw

 

 

J. S. Bach: Chaconne in D Minor from Sonatas and Partitas for violin solo - Václav Návrat - baroque violin

https://www.youtube.com/watch?v=7ePBzdMEBCU

 

 

Alchemical Garden - violin solo

 

https://www.youtube.com/watch?v=_YgRWVf9zE0