akce

 

Adventní koncert souboru SOLIDEO - adventní hudba středověku a baroka z  Čech, Itálie, Španělska, Rakouska a Německa.

 

Severočeský soubor SOLIDEO, který vznikl v roce 1998 (nejprve jako instrumentální duo), se specializuje na interpretaci instrumentální a vokální hudby gotické, renesanční a barokní. Od roku 2002 se prezentuje jako kvartet.

Koncertní provádění skladeb období 12. – první poloviny 18. století se stává autentičtější a posluchačsky zajímavější využitím dobových hudebních nástrojů. Tyto instrumenty znovu ožívají v dílnách hudebních nástrojařů, kteří je pro SOLIDEO vyrábějí díky vstřícnosti hudebních oddělení muzeí a historické literatuře. Posluchači se tak dostává hodnověrný sluchový i zrakový obraz prováděných skladeb. Při sestavování koncertního programu dbá soubor SOLIDEO na věkovou pestrost a různou hudební vyspělost publika. Proto vybírá skladby „stravitelné“ délkou a obsahem i pro méně zkušeného posluchače. Každou skladbu interpreti zajímavě uvedou a slovem představí i své nevšední hudební nástroje. Díky tomu jsou koncerty vhodné i pro mládež a všechny, kteří se tzv. „vážné hudby“ zbytečně obávají. Koncerty se stávají zajímavé právě stálým střídáním hudebních nástrojů. Soubor vystupuje v dobových kutnách, které ještě podtrhují snahu umělců co nejvěrněji zprostředkovat hudbu historicky vzdálenou, ovšem posluchačovu uchu i srdci docela blízkou a srozumitelnou

MÍSTA ÚČINKOVÁNÍ
Kromě účinkování při koncertních programech nezapomíná soubor ani na děti a mládež, pro kterou připravuje výchovné koncerty. Soubor SOLIDEO může svou hudbou doprovodit též liturgické obřady, vernisáže, firemní bankety, reprezentační večery pořádané podniky či státními institucemi.

UMĚLECKÁ BILANCEsbor

Soubor SOLIDEO má na kontě dnes již stovky tuzemských koncertních vystoupení, převážně v interiérech hradů, zámků či kostelů. S velkým ohlasem se setkává též při produkcích v sousedním Německu. 
Milovníci tzv. staré hudby jej tak mohli slyšet např. na hradě Sloup, Střekov, Lipý, Grabštejn, Bezděz, na zámku v Benešově n/Pl, Jílovém, Ploskovicích, na Lemberku, Bělé pod Bezdězem, Brandýse n/L, Novém Městě n/M, Opočně, Lnářích, Mikulově, Lednici nebo ve Valticích, či v kostelích v Praze, Ústí n/L, Chomutově, Teplicích, Děčíně, Rumburku, Hradci Králové, Vysokém Mýtě, Ostravě, Podivíně, Lázních Bohdaneč, Žďáru n/S...atd. Spolupracuje též s kulturním oddělením lázeňských domů v  Teplicích, Jáchymově nebo Lázní Bělohrad. Soubor měl tu čest spolupracovat s hercem prof. Radovanem Lukavským. na hudebně-lite-rárním pásmu. Několikrát doprovázel zpěvačku paní Evou Pilarovou. V současné době vystupuje s herečkou Milenou Steinmasslovou. Rozsáhlá koncertní činnost, dokument ČT o souboru, pravidelné hostování v Českém rozhlase a nahrávky na CD patří k jeho umělecké bilanci.