fb

 NK2017-PLAKAT_podrobny-web

Tradiční akce, ke které se kostel sv. Petra a Pavla účastní od roku 2010.

Program v kostele sv. Petra a Pavla bude od 16.00 do 24.00 hodin.

K prohlídce také bude otevřen statek Vraných od 18.00 do 22.00 hodin.

Program Noci kostelů:

16.00 – 18.00 PROGRAM PRO DĚTI v kostele a farním centru. CO SE SKRÝVÁ V KOSTELE? DOBRODRUŽSTVÍ S ERIKEM aneb zábavné čtení s návštěvou ze spíže.

18.00 – 18.45 MŠE SVATÁ

19.15 – 19.45 T´N´T - KONCERT SPIRITUÁLŮ A GOSPELŮ – účinkuje Duo T´N´T

19.45 – 20.30 INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKA KOSTELA, VIDEOPROJEKCE Z AKCÍ FARNOSTI

20.30 – 20.45 DO ROKA A DO DNE. Balada Antonína Klášterského, českého překladatele a básníka

20.45 – 21.45 CHLÁDEK V AFRICE aneb katolický učitel v jihoafrickém vnitrozemí. Netradiční vyprávění Lukáše Chládka spojené s promítáním fotografií.

22.00 – 22.30 VARHANNÍ PŮLHODINKA – účinkuje Jiřina Dvořáková-Marešová

22.45 – 23.15 NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA

23.30 – 24.00 NOČNÍ BDĚNÍ. Modlitba se zpěvy z Taizé (nejen) za návštěvníky Noci kostelů.

Během celého večera:

- Pošta do nebe - v průběhu celého večera bude možné předložit do připravené nádobky své prosby, za které se budeme na konci Noci kostelů společně modlit.

- Ruční přepisování Bible aneb zakládáme novou tradici.

- Starobohnická kavárnička u sv. Petra a Pavla - občerstvení před kostelem.

- Výstava historických fotografií Bohnic a okolí.

Na stránkách www.nockostelu.cz najdete kompletní program kostelů v České republice, program v kostele sv. Petra a Pavla najdete v tomto odkazu.

Jak to vypadalo loni? Podívejte se na fotografie, krátký článek a nebo video.

Brožury s programem Noci kostelů pro Prahu a Středočeský kraj jsou k dispozici v kostele sv. Petra a Pavla a na statku Vraných, Bohnická 1/36.