fb

 

SEFARDSKÉ PÍSNĚ - Středověké písně španělských židů

Celá staletí svého vyhnanství chránili Židé svou tradici, své příběhy a písně. A tak jejich písně žijí podnes, oslovují nás, ale hlavně se dotýkají srdcí nás všech. Koncert vám přiblíží zvláštní, a přesto blízkou židovskou kulturu, nábožensko-historickou tradici i její krásu a bohatství. SEFARDŠTÍ ŽIDÉ je označení pro Židy pocházející ze Španělska (z biblického slova "Sefarad", kterým se ve středověké hebrejštině označovalo Španělsko). Podle legend byli Židé na Pyrenejském poloostrově již za časů krále Šalamouna, pravdou je, že židovské osídlení je v těchto místech velmi staré. V roce 1492 došlo k vyhoštění Židů ze Španělska, ti se poté většinou usadili v Portugalsku, severní Africe, Itálii a Turecku. Sefardská židovská kultura se tak rozšířila ve středozemní oblasti. S sebou si nesli svůj vlastní jazyk, směsici středověké španělštiny a hebrejštiny - ladino, dále vlastní liturgický ritus (nosach) a výslovnost hebrejštiny, která dala základ pozdější výslovnosti moderní hebrejštiny.

Účinkuje soubor staré hudby CUTHNA ANTOIQUA

Soubor je projektem hudebníků majících vztah ke staré hudbě a její původní interpretaci na dobové nástroje. Vznikl z potřeby provozovat instrumentální starou hudbu jak sólově, tak také jako doprovod vokálních interpretů.

Soubor Cuthna Antiqua je instrumentálním tělesem staré hudby, které se zabývá historicky věrnou interpretací hudby období pozdní renesance a baroka.

Původní dobová hra vyžaduje původní techniku hry a tím pádem i konstrukčně původní typy nástrojů. Cuthna Antiqua má k dispozici kromě tradičních nástrojů, jakými jsou housle, také například vzácnou violu d’amour nebo loutnu.

Repertoár tvoří díla známých i méně známých, avšak neméně kvalitních českých i evropských autorů. Sekce gregoriánského chorálu tvořená mužskými členy souboru provozuje tento latinský zpěv pro speciální příležitosti, zejména v chrámových prostorech.

Účinkující:

Bohuslava Najbrtová – klávesové nástroje, dlouholetá varhanice Církve Bratrské v Kolíně, sběratelka harmonií
Šárka Kotrbová – absolvovala klasickou kytaru na ZUŠ v Semilech, hře na vihuelu se věnuje pátým rokem
Michaela Šustrová – housle, multiinstrumentalistka, hraje v souboru od roku 2014
Anežka Nováková – violoncello, studentka konzervatoře v Pardubicích
Jiří Arnet – viola da gamba a drnkací nástroje, vedoucí souboru, staré hudbě se věnuje 20 let

Program:

Quando el rey Nimrod
Adio Querida
Avrix mi galanica
Aire de mujer
Partos trocados
Una matica
Morenica
Morena me llaman
Yo en la prizion
M'estas mirando
La Serena
Durme durme