fb

Osmicky_2017_12

ÚČINKUJÍ:

Čeští madrigalisté
Miroslav Pšenička – varhany
Jan Hádek, Štěpán Ježek – housle
Petra Feistauerová – viola
Libor Mašek – violoncello
Jan Thuri – hoboj

Diriguje Veronika Hádková

Vokální soubor Čeští madrigalisté byl založen v roce 1929 s původním názvem Pražské pěvecké sdružení. V roce 1935 obdržel soubor čestný titul Litterati cantores Universitatis Carolinae Pragensis, v překladu Učení pěvci pražské University Karlovy. Zakladatelem souboru a jeho prvním uměleckým vedoucím byl dirigent a skladatel Bohumil Špidra, který soubor vedl až do své smrti v roce 1964. V tomto roce převzal vedení souboru prof. Stanislav Štipl. Podařilo se mu postupně stabilizovat složení souboru na 12-16 členů a ve svém programu navázal na nejcennější tradici souboru, tj. na interpretaci české vokální hudby. Vedle toho soubor studoval i uváděl evropskou renesanční hudbu (madrigaly, moteta), Bachovy chorály a kantáty či starou slovanskou a ruskou vokální hudbu. Kmenový repertoár tak vzrostl ze 170 převzatých skladeb na téměř 500. V roce 1984 se stal dirigentem a uměleckým vedoucím Českých madrigalistů profesor pražské konzervatoře František Xaver Thuri. V jeho osobnosti získal soubor citlivého sbormistra, poučeného v oblasti staré hudby, hobojistu, cembalistu, varhaníka a, jak je často nazýván, "posledního žijícího barokního skladatele v Čechách". Poslední změna za dirigentským pultem nastala v roce 2012, kdy vedení souboru převzala Veronika Hádková.

Soubor Českých madrigalistů spolupracuje na svých koncertech s předními českými instrumentalisty.

V roce 1991 natočili Čeští madrigalisté svoje první CD - Českou vánoční mši Jana Evangelisty Kypty a do dnešního dne dalších devět, např. Zpěvy literátských bratrstev, či Poklady vánoční hudby.

PROGRAM:

Varhanní improvizace

Staročeské roráty
Kancionál Benešovský (1575): Poslán jest od Boha anděl
Jan Traján Turnovský (1550-cca1606): Všichni věrní křesťané
Kancionál Benešovský (1575): Vesele zpívejme

Varhanní improvizace

Jan Josef Božan (1644-1716): Blíží se k nám doba smilování
Hans Leo Hassler (1564-1612): Dixit Maria Canite tuba
František Xaver Thuri *1939: Largo z koncertu d moll pro hoboj, smyčce a b.c.
P. Zacharias a S. Elisabeth – Kristián Schubert (1701-1780): Duo Rorate
Kancionál Franusův (1505): Ave gloriosa Virgo
Kancionál Benešovský (1575): Poslán jest Archanděl
Kancionál Franusův (1505): Ave Virgo nobilis
J. Pachelbel (1653–1706): Magnificat