PŘIPRAVUJEME

PŘIPRAVUJEME:Pátek 8. prosince 2017, 19.30
Adventní koncert Českých madrigalistů


Pátek 22. prosince 2017, 19.00

Barokní roráte aneb Radostné Zpěvy Adventní


6. ledna 2018, 15.00

Betlémská hra vánoční

Tradiční přestavení Divadlo Excelsior, vítáme malé i velké diváky!


6. ledna 2018, 18.30

Bohnická Rybovka

Účinkují bohniční hudebníci a jejich přátelé.


8. ledna 2018, 19.30

Novoroční koncert - večer pro violu a klavír

Účinkují Jiří Kabát (viola) a Daniel Jun (klavír).