Tyto stránky procházejí v současné době rekonstrukcí. Stránky byly doposud věnované Starobohnickému posvícení a Starobohnickému vánočnímu těšení, v budoucnu rozšířené o historii Bohnic, budeme zde zveřejňovat také akce v Bohnicích a okolí.  

  

Co se nyní děje v Bohnicích a okolí? 

 

Zveme na BAROKNÍ RORÁTE aneb Radostné zpěvy adventní - největší duchovní hity 14.-21. století od jejich zakladatele Karla IV. až podnes. Koncert se koná v předvečer Adventu v sobotu 1. 12. od 17.00 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Podrobnosti zobrazíte kliknutím na pozvánku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staré Bohnice v proměnách času - kalendář pro rok 2019. Unikátní kalendář s historickými fotografiemi Bohnic je prvním tištěným počinem desetileté činnosti budování archivu fotografií Starých Bohnic. 

(Podrobnosti zobrazíte kliknutím na obrázek)